PPCT (bản chính thức)

Năm học 2011 - 2012 chương trình SGK có giảm tải một số nội dung, kiến thức. Do đó Sở GD&ĐT Hà Nam đã ban hành PPCT (Bản chính thức) phù hợp với nội dung đã được giảm tải. Các đồng chí cán bộ, giáo viên tải về máy để thực hiện.
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:40 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:41 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:41 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:42 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:42 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:42 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:42 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:43 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:43 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:41 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:43 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:43 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:40 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 5:40 PM
Comments