Liên đội TN TP HCM

Năm học 2013 - 2014       
             Năm học 2013 - 2014, liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường THCS B Thanh Nghị có 289 đội viên.
            Tổng phụ trách: Anh Nguyễn Mạnh Tuyên - Giáo viên Lý - Đội
            Có 8 anh chị phụ trách là giáo viên chủ nhiệm các lớp

Năm học 2012 - 2013       
             Năm học 2012 - 2013, liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường THCS B Thanh Nghị có 267 đội viên.
            Tổng phụ trách: Anh Nguyễn Mạnh Tuyên - Giáo viên Lý - Đội
            Có 8 anh chị phụ trách là giáo viên chủ nhiệm các lớp

Năm học 2011 - 2012       
 Năm học 2011 - 2012, liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường THCS B Thanh Nghị có 267 đội viên
Tổng phụ trách: Anh Nguyễn Mạnh Tuyên - Giáo viên Lý - Đội
            Có 8 anh chị phụ trách là giáo viên chủ nhiệm các lớp
            Ban chỉ huy liên đội gồm có: Trần Thị Hường               - Lớp 9A
                                                            Vũ Văn Nam                      - Lớp 9B
                                                            Đinh Văn Dũng                  - Lớp 8A
                                                            Trần Thị Thu Hiển              - Lớp 8B
                                                            Vũ Hồng Duyên                 - Lớp 7A
                                                            Đinh Thị Thanh Nhài          - Lớp 7B
                                                            Phạm Thị Lan Anh            - Lớp 6A
                                                           Nguyễn Minh Ngọc            - Lớp 6B
                        Liên đội trưởng: Vũ Văn Nam 
                        Liên đội phó: Đinh Thị Thanh Nhài
                        Liên đội phóNguyễn Thị Ngọc Anh
     Một số hình ảnh của đại hội:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Năm học 2009 - 2010       
 Năm học 2009 - 2010, liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường THCS B Thanh Nghị có 338 đội viên.
            Tổng phụ trách: Anh Nguyễn Mạnh Tuyên - Giáo viên Lý - Đội
            Có 10 anh chị phụ trách là giáo viên chủ nhiệm các lớp
            Ban chỉ huy liên đội gồm có: Đinh Ngọc Cương             - Lớp 9A
                                                            Nguyễn Thị Thuỳ Dương   - Lớp 9A
                                                            Nguyễn Giang Nam            - Lớp 9B
                                                            Lê Thị Bảo Yến                   - Lớp 9C
                                                            Hà Thị Ánh                           - Lớp 8A
                                                            Đinh Vũ Hoàng                    - Lớp 8B
                                                            Ngô Thị Hải Yến                  - Lớp 8C
                                                            Trần Thị Hường                   - Lớp 7A
                                                            Đỗ Thị Trang                        - Lớp 7B
                                                            Nguyễn Thị Bích Ngọc        - Lớp 6B
                        Liên đội trưởng: Nguyễn Thị Bích Ngọc
                        Liên đội phó: Nguyễn Thị Thuỳ Dương
        Sáng 09/10/2009, Liên đội trường THCS B Thanh Nghị long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2009 -2010. Về dự với đại hội có thày Trần Ngọc Thuỵ - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, các thày cô giáo, các anh chị phụ trách cùng với 50 đội viên tiêu biểu đại diện cho 338 đội viên trong toàn liên đội. Đại hội đã bầu ra được 10 đội viên vào ban chỉ huy liên đội. Ban chỉ huy liên đội đã ra mắt và nhận nhiệm vụ.
        Sau đây là một số hình ảnh trong đại hội

Ban thẩm tra tư cách đội viên báo cáo kết quả

Chủ tịch đại hội thông qua chương trình đại hội.


Ban chỉ huy liên đội mới ra mắt
Năm học 2010 - 2011       
 Năm học 2010 - 2011, liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường THCS B Thanh Nghị có 291 đội viên.
            Tổng phụ trách: Anh Nguyễn Mạnh Tuyên - Giáo viên Lý - Đội
            Có 9 anh chị phụ trách là giáo viên chủ nhiệm các lớp
            Ban chỉ huy liên đội gồm có: Đinh Văn Dũng               - Lớp 9A
                                                            Nguyễn Thị Thanh Nhài   - Lớp 9B
                                                            Ngô Thị Hải Yến               - Lớp 9C
                                                            Lê Quang Huy                   - Lớp 8A
                                                            Đỗ Thị Trang                     - Lớp 8B
                                                            Vũ Văn Nam                      - Lớp 8B
                                                            Trần Thị Thu Hiển              - Lớp 7B
                                                            Nguyễn Thị Bích Ngọc      - Lớp 7B
                                                            Vũ Hồng Duyên                 - Lớp 6A
                                                           Trần Thị Thanh Thanh        - Lớp 6B
                        Liên đội trưởng: Ngô Thị Hải Yến 
                        Liên đội phó: Vũ Văn Nam

     Một số hình ảnh của đại hội:
      
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments