Kết quả kiểm tra nửa kỳ I

TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 6A

STT

SBD

Họ và

tên

Ngày sinh

Điểm kiểm tra

 

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

1

1

Ngô Thị Ngọc

ánh

21 / 11 / 1999

6

9

1

 

 

2

2

Hà Thành

Đạt

22 / 06 / 1999

7

9

8.5

 

 

3

3

Nguyễn Thị

Điệp

28 / 07 / 1999

4.5

5.5

3.5

 

 

4

4

Nguyễn Phú

Đức

05 / 09 / 1999

3.5

5

3

 

 

5

5

Nguyễn Viết

An

08 / 08 / 1999

4.5

6

3.5

 

 

6

6

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

25 / 02 / 1999

4.5

8

2.5

 

 

7

7

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

14 / 09 /1999

7.5

9.5

8.5

 

 

8

8

Đỗ Minh

Chiến

22 / 03 / 1999

4

8

5.5

 

 

9

9

Nguyễn Văn

Chí

10 / 03 / 1999

4.5

7.5

1

 

 

10

10

Lê Văn

Dương

25 / 12 / 1999

6

6

3

 

 

11

11

Nguyễn Mạnh

Dũng

12 / 08 / 1999

6.5

9.5

8

 

 

12

12

Nguyễn Thị Kim

Dung

08 / 10 / 1999

5

3.5

1.5

 

 

13

13

Nguyễn Thế

Duy

21 / 11 / 1999

4.5

9

5.5

 

 

14

14

Vũ Hồng

Duyên

24 / 08 / 1999

6

9

5.5

 

 

15

15

Hoàng Thị Bích

Hằng

04 / 04 / 1999

5.5

9

5

 

 

16

16

Phạm Thị Thu

Hương

25 / 10 / 1999

4.5

1

1

 

 

17

17

Nguyễn Thị

08 / 03 / 1999

3.5

1

4.5

 

 

18

18

Trần Thị

Hậu

02/06/1999

5

7

4.5

 

 

19

19

Trần Thị

Hiền

09 / 11 / 1999

6

8

5.5

 

 

20

20

Trần Thị

Hiền

22 / 12 / 1999

8

9

5

 

 

21

21

Ngô Trung

Hiếu

06 / 09 / 1999

4

6

1

 

 

22

22

Nguyễn Văn

Hiếu

22 / 09 / 1999

4

5

1

 

 

23

23

Lê Văn

Hoà

02 / 05 / 1999

6

9.5

5

 

 

24

24

Đinh Trọng

Hoàng

28 / 06 / 1999

4.5

5

1

 

 

25

25

Trần Việt

Hoàng

21 / 07 / 1999

4

9

2

 

 

26

26

Trần Thị

Hoa

21 / 01 / 1999

4.5

6

2

 

 

27

27

Nguyễn Văn

Huấn

04 / 05 / 1999

4.5

8

2.5

 

 

28

28

Lê Thị

Huyền

09 / 11 / 1999

6

9

9

 

 

29

29

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

28 / 05 / 1999

7

9.5

7

 

 

30

30

Nguyễn Mỹ

Linh

09 / 07 / 1999

3

2

1

 

 

31

31

Trần Đức

Linh

14 / 11 / 1999

5.5

4

3

 

 

32

32

Phạm Tấn

Minh

20 / 06 / 1999

7

9

3

 

 

33

33

Trịnh Thị

Trang

09/06/1999

4

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Thanh Nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Người lên điểm                                                                         Hiệu trưởng

 

 

 

TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 6B

STT

SBD

Họ và

tên

Ngày sinh

Điểm kiểm tra

 

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

1

1

TRẦN VĂN

LUẬN

 

3

7

4.5

 

 

2

2

NGUYỄN NHẬT

MINH

17 / 12 / 1999

7.5

8.5

7

 

 

3

3

VŨ VĂN

NAM

17 / 12 / 1999

2

2

1

 

 

4

4

NGUYỄN THỊ

NGÀ

19 / 05 / 1999

7.5

6.5

7.5

 

 

5

5

TRẦN THỊ

NGỌC

06 / 08 / 1999

7.5

9

7.5

 

 

6

6

TRẦN ĐÌNH

NGỌC

07 / 09 / 1999

4

6.5

5

 

 

7

7

LÃO THỊ

NGỌC

10 / 12 / 1999

5

3

1

 

 

8

8

NGUYỄN VĂN

NGUYÊN

13 / 12 / 1999

3.5

6

1

 

 

9

9

NGUYỄN VĂN

NHÂM

11 / 11 / 1999

4

4

1

 

 

10

10

ĐINH THỊ THANH

NHÀI

05 / 09 / 1999

8

9.5

9.5

 

 

11

11

NGÔ THỊ THẢO

NHI

08 / 07 / 1999

7.5

9

8

 

 

12

12

NGUYỄN CẨM

NHI

11 / 10 / 1999

4

4.5

3

 

 

13

13

LÊ THỊ

QUỲNH

05 / 08 / 1999

8

8

6

 

 

14

14

LÊ THỊ

THƯ

16 / 05 / 1999

5

3

1

 

 

15

15

ĐINH THỊ

THƯ

15 / 10 / 1999

5

6.5

5

 

 

16

16

VŨ THỊ

THẢO

21 / 04 / 1999

5

7

5

 

 

17

17

TRẦN THUỲ

THẢO

06 / 09 / 1999

7.5

9

5

 

 

18

18

NGUYỄN THỊ

THẮM

06 / 06 / 1999

7

3

3

 

 

19

19

TRẦN THỊ THANH

THANH

11 / 10 / 1999

7

9.5

8.5

 

 

20

20

NGUYỄN HOÀNG

THIÊN

29 / 07 / 1999

3.5

8

5.5

 

 

21

21

DƯƠNG THỊ

THOA

18 / 10 / 1999

7

5.5

5

 

 

22

22

LÊ NGỌC

THỨC

07 / 06 / 1999

5

8.5

3

 

 

23

23

NGUYỄN THỊ

THU

10 / 06 / 1999

6

6

3

 

 

24

24

DƯƠNG MINH

THUẬN

10 / 09 / 1999

1

7

1

 

 

25

25

HOÀNG THỊ DIỆU

THUÝ

26 / 04 / 1999

5.5

7

5

 

 

26

26

DƯƠNG QUỐC

29 / 01 / 1999

2.5

9

5.5

 

 

27

27

LÊ ĐỨC

TỈNH

07 / 11 / 1999

3

9

5

 

 

28

28

TRẦN THANH

TRÀ

09 / 06 / 1999

4

9

8

 

 

29

29

TẠ LÊ THUỲ

TRANG

09 / 06 / 1999

7.5

6

5

 

 

30

30

NGUYỄN THỊ

TRANG

13 / 12 / 1999

7

9

7.5

 

 

31

31

ĐỖ VĂN

TRƯỜNG

22 / 12 / 1999

3.5

5

1

 

 

32

32

ĐÀO ANH

TUẤN

20 / 10 / 1999

4

3.5

1

 

 

33

33

PHẠM THỊ

TUYẾT

15 / 06 / 1999

5

3

1

 

 

34

34

HOÀNG THẾ

01 / 09 / 1999

5

9.5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Thanh Nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Người lên điểm                                                                         Hiệu trưởng

 
TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 7A

 

STT

SBD

Họ và

tên

Ngày sinh

Điểm kiểm tra

 

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

1

1

ĐINH THỊ

ÁNH

29/04/1998

6

5

5.5

 

 

2

2

ĐỖ ĐỨC 

CẢNH

09/06/1998

4

4

6

 

 

3

3

TRẦN VĂN

CHIẾN

23/09/1998

4

3.5

6.5

 

 

4

4

NGUYỄN ĐỨC

CHÍNH

26/06/1998

6

7.5

5.5

 

 

5

5

NGUYỄN TIẾN

ĐẠT

03/06/1998

4.5

6

5

 

 

6

6

NGUYỄN VĂN

DIỆN

31/01/1998

4

3.5

3

 

 

7

7

ĐINH VĂN

DŨNG

10/07/1998

7

8

8

 

 

8

8

NGUYỄN VĂN

DƯƠNG

02/05/1998

6

5

6

 

 

9

9

ĐỖ KIM

GIAO

05/10/1998

4.5

6

7.5

 

 

10

10

VŨ THỊ

26/08/1998

6

2.5

5

 

 

11

11

PHẠM ĐỨC

HẢI

06/04/1998

5

6.5

5

 

 

12

12

NGUYỄN VĂN

HÂN

23/11/1998

4

5.5

5

 

 

13

13

ĐỖ THỊ

HẰNG

20/08/1998

5

7

6

 

 

14

14

HOÀNG THU

HẰNG

13/05/1998

5

5.5

5

 

 

15

15

NHỮ THỊ

HẠNH

30/05/1998

6.5

6

6

 

 

16

16

VŨ VĂN

HẬU

14/04/1998

4.5

9

8

 

 

17

17

HOÀNG THỊ THANH

HIỀN

18/11/1998

6

5.5

5.5

 

 

18

18

NGUYỄN THỊ

HIỀN

22/01/1998

5.5

5.5

5.5

 

 

19

19

ĐINH MINH

HOÀNG

06/01/1998

4.5

8.5

6

 

 

20

20

NGUYỄN THỊ

HỒNG

15/09/1998

4.5

5

5

 

 

21

21

TRẦN THỊ

HỒNG

20/05/1998

4.5

3.5

2

 

 

22

22

LÊ HUY

HƯNG

17/18/1998

5

5.5

5

 

 

23

23

NGUYỄN TÙNG

LÂM

14/10/1998

5

7

6

 

 

24

24

NHỮ THỊ

LAN

06/09/1998

4.5

6

5.5

 

 

25

25

TRẦN THỊ

LOAN

14/03/1998

4.5

7

5

 

 

26

26

Phạm Văn

Lượng

 

4.5

3.5

3

 

 

27

27

NGUYỄN THỊ

MẾN

18/11/1998

6

4

5.5

 

 

28

28

ĐINH THỊ

NGÂN

10/03/1998

6

6.5

5

 

 

29

29

VŨ VĂN

PHƯƠNG

02/06/1998

5.5

1

3

 

 

30

30

Nguyễn Văn

Quý

 

4

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Thanh Nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Người lên điểm                                                                         Hiệu trưởng

 

 

TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 7B

STT

SBD

Họ và

tên

Ngày sinh

Điểm kiểm tra

 

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

1

1

NGUYỄN KHẮC

ĐIỆP

 

 

 

 

 

 

2

2

ĐÀO DUY

ĐỨC

26/05/1998

4.5

8

7

 

 

3

3

TRẦN THỊ THU

HIỂN

21/12/1998

6

9.5

8

 

 

4

4

LÃO VĂN

HUY

18/08/1997

3.5

4

7

 

 

5

5

PHẠM THỊ PHƯ­ƠNG

LIÊN

29/11/1998

6.5

10

7

 

 

6

6

NGÔ QUANG

LINH

25/06/1998

5

9

9

 

 

7

7

NGUYỄN THỊ

LINH

02/08/1998

7

9

7

 

 

8

8

NGUYỄN THUỲ

LINH

20/03/1998

5.5

5.5

6

 

 

9

9

TRỊNH ĐỨC

MỸ

24/05/1998

4.5

8.5

7

 

 

10

10

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGỌC

08/09/1998

6

9

7

 

 

11

11

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGỌC

03/04/1998

4.5

6

5

 

 

12

12

ĐỖ VĂN

NGỌC

 

4

8

7

 

 

13

13

TRỊNH MINH

QUANG

10/09/1998

4.5

7

7

 

 

14

14

NGUYỄN THỊ DIỄM

QUỲNH

12/06/1998

4

6.5

6

 

 

15

15

NGUYỄN VĂN

THÁI

14/01/1998

5

10

6

 

 

16

16

TRẦN ĐỨC

THẮNG

17/06/1998

4.5

5.5

6

 

 

17

17

ĐINH TẤT

THÀNH

8/10/1998

4

7.5

7

 

 

18

18

LÃO THỊ THU

THẢO

06/07/1998

6

9.5

8

 

 

19

19

VŨ THỊ

THẢO

21/02/1998

4.5

5

7

 

 

20

20

VŨ THỊ THANH

THẢO

20/09/1998

5.5

10

7

 

 

21

21

TRẦN ĐỨC

THIỆN

 

4

5.5

6

 

 

22

22

BÙI THỊ

THƯƠNG

28/10/1998

5.5

9.5

8

 

 

23

23

NGÔ THỊ

TRANG

25/05/1998

5.5

9.5

7

 

 

24

24

NGUYỄN THỊ THUỲ

TRANG

02/08/1998

4.5

8

7

 

 

25

25

NGUYỄN VĂN

TRUNG

21/01/1998

5.5

3.5

6

 

 

26

26

ĐÀO TRUNG

TUẤN

29/01/1998

5

5

5

 

 

27

27

NGUYỄN VĂN

TUẤN

19/07/1998

3.5

8.5

7

 

 

28

28

VŨ ANH

TUẤN

17/02/1998

3.5

4.5

6.5

 

 

29

29

TRẦN ĐỨC

VIỆT

17/06/1998

2.5

5

5

 

 

30

30

L­ƯƠNG THẾ

VINH

03/09/1998

5.5

6.5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Thanh Nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Người lên điểm                                                                         Hiệu trưởng

 

 

 

TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 8A

STT

SBD

Họ và

tên

Ngày sinh

Điểm kiểm tra

 

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

1

1

Ngô Thị

An

13/04/1997

5

8.5

6

 

 

2

2

Nguyễn Thị Việt

Chinh

19/11/1997

5

8

7

 

 

3

3

Phạm Văn

Cương

09/03/1997

5

5.5

5

 

 

4

4

Bạch Hồng

Đại

25/10/1997

5

8

5.5

 

 

5

5

Nguyễn Quốc

Đạt

 

1.5

3

6

 

 

6

6

Nguyễn Thị

Diệu

18/08/1997

2.5

5.5

7.5

 

 

7

7

Nguyễn Tiến

Đức

25/08/1997

2.5

0.5

3.5

 

 

8

8

Trần Mạnh

Dũng

 

 

 

 

 

 

9

9

Nguyễn Thuỳ

Dương

24/10/1997

5

8

8

 

 

10

10

Nguyễn Văn

Dương

16/05/1997

2

4

5.5

 

 

11

11

Nguyễn Đức

Duy

23/03/1997

2.5

4

7

 

 

12

12

Trần Văn

Duy

10/11/1997

5

8.5

4

 

 

13

13

Bạch Thị

Duyên

24/09/1997

0.5

2

7.5

 

 

14

14

Đặng Thị

Giang

05/09/1997

3

0.5

1

 

 

15

15

Lương Xuân

Hải

01/04/1997

5

4.5

4

 

 

16

16

Nguyễn Thị

Hằng

30/07/1997

6.5

3.5

6

 

 

17

17

Ngô Thị

Hiền

03/10/1997

6.5

9.5

6.5

 

 

18

18

Trịnh Thị Mai

Hoa

03/11/1997

5

7.5

8

 

 

19

19

Dương Văn

Hồng

28/03/1997

0.5

2.5

3.5

 

 

20

20

Nguyễn Thị

Hồng

30/06/1997

6.5

10

8.5

 

 

21

21

Nguyễn Thị Thu

Hồng

16/02/1997

5

0

2

 

 

22

22

Trần Văn

Huế

06/04/1997

1

2.5

3.5

 

 

23

23

Lương Thị

Huệ

21/03/1997

5.5

2

3.5

 

 

24

24

Lê Phúc

Hưng

19/11/1996

2.5

3.5

4

 

 

25

25

Trần Văn

Hưng

02/07/1997

5

8.5

5

 

 

26

26

Trần Thị

Hường

14/05/1997

6.5

9.5

8.5

 

 

27

27

Lê Quang

Huy

17/09/1997

2.5

6.5

7.5

 

 

28

28

Nguyễn Quốc

Huy

20/12/1997

5

3.5

7

 

 

29

29

Nguyễn Thị

Huyền

17/05/1997

2

3

4.5

 

 

30

30

Trần Đình

Khánh

31/12/1997

5.5

2

6.5

 

 

31

31

Vũ Quang

Khoa

24/04/1997

1

3

2

 

 

32

32

Đào Thị Thanh

Lan

16/10/1997

5

1.5

4

 

 

33

33

Đinh Thị Khánh

Ly

30/06/1997

2.5

8

5

 

 

34

34

Trần Thị

Phương

14/02/1997

2.5

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Thanh Nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Người lên điểm                                                                         Hiệu trưởng

 

 

 

TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 8B

STT

SBD

Họ và

tên

Ngày sinh

Điểm kiểm tra

 

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

1

1

Trịnh Văn

Hậu

08/11/1997

7.5

10

9

 

 

2

2

Nguyễn Thị

Liên

10/03/1997

8

6.5

8.5

 

 

3

3

Trần Thị Diệu

Linh

04/12/1997

4.5

5.5

7

 

 

4

4

Nguyễn Thị

Ly

05/05/1997

3

2

8

 

 

5

5

Nguyễn Văn

Mạnh

18/03/1997

4.5

3

5.5

 

 

6

6

Phạm Công

Minh

 

4.5

4.5

6

 

 

7

7

Vũ Văn

Nam

01/03/1997

8

10

8.5

 

 

8

8

Nguyễn Thị

Nguyệt

26/10/1997

5

6.5

8

 

 

9

9

Đỗ Đức

Nhật

10/12/1997

3.5

4

5.5

 

 

10

10

Trần Thị

Nhi

08/02/1997

6

3

7.5

 

 

11

11

Vũ Thi

Oanh

27/03/1997

5

3

7.5

 

 

12

12

Nguyễn Minh

Phước

26/07/1997

7

10

9

 

 

13

13

Trần Thị Bích

Phương

24/09/1997

8

10

9.5

 

 

14

14

Nhữ Văn

Quân

04/07/1997

4

3.5

6

 

 

15

15

Trần Vũ

Quý

09/07/1997

4.5

8

7.5

 

 

16

16

Nguyễn Ngọc

Quyền

29/04/1997

6

9

8.5

 

 

17

17

Nguyễn Hồng

Sơn

25/02/1997

4.5

7.5

9.5

 

 

18

18

Nguyễn Văn

Sơn

28/03/1996

6

4

5.5

 

 

19

19

Nguyễn Văn

Sỹ

03/02/1997

2

4.5

7

 

 

20

20

Nguyễn Văn

Tài

21/08/1997

3

1

4.5

 

 

21

21

Đinh Đức

Thắng

08/08/1997

5

4.5

5

 

 

22

22

Dương Minh

Thành

22/10/1997

2

3

5

 

 

23

23

Ngô Trung

Thành

01/09/1997

6

5.5

9

 

 

24

24

Hoàng Thị

Thảo

28/08/1997

4

2

5

 

 

25

25

Vũ Thị

Thảo

05/01/1997

3

3

5

 

 

26

26

Nguyễn Thị

Thơm

27/08/1997

3

4.5

6.5

 

 

27

27

Nguyễn Văn

Thương

02/09/1997

3.5

3

5

 

 

28

28

Vũ Thị

Thương

15/12/1997

8

8

9.5

 

 

29

29

Trần Thị Thanh

Thuyên

14/08/1997

6

6

7.5

 

 

30

30

Đỗ Văn

Toàn

04/06/1997

7

5.5

8

 

 

31

31

Đỗ Thị

Trang

16/02/1997

7

10

9

 

 

32

32

Ng. Thị Thu

Trang

19/10/1997

6

7.5

8.5

 

 

33

33

Đặng Xuân

Trường

24/04/1997

4.5

10

7

 

 

34

34

Phạm Quang

Tuấn

23/02/1997

7.5

3.5

6.5

 

 

35

35

Vũ Văn

Tuấn

24/03/1997

2.5

2

5

 

 

36

36

Trần Anh

Văn

 

5

5

5

 

 

                                                                                    Thanh Nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Người lên điểm                                                                         Hiệu trưởng

 

 

TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 9A

STT

SBD

Họ và

tên

Ngày sinh

Điểm kiểm tra

 

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

1

1

ĐINH THỊ VÂN

ANH

14/06/1996

4.5

8.5

8

 

 

2

2

TRẦN THẾ

ANH

15/03/1995

4

7.5

5.5

 

 

3

3

NG. THỊ NGỌC

ÁNH

16/10/1995

3.5

8.5

7

 

 

4

4

VŨ NGỌC

ÁNH

03/04/1996

5

9

9

 

 

5

5

NGUYỄN VĂN

BÌNH

20/03/1996

3

8.5

6

 

 

6

6

VŨ XUÂN

BÌNH

11/06/1996

3.5

8.5

6

 

 

7

7

NHỮ THỊ

CÚC

03/09/1995

3.5

6.5

7

 

 

8

8

ĐÀO XUÂN

CƯƠNG

08/04/1996

4

10

7.5

 

 

9

9

NGUYỄN VĂN

C­ƯỜNG

01/04/1996

3.5

9

7.5

 

 

10

10

NGUYỄN VĂN

CƯ­ỜNG

16/06/1996

5.5

8

6

 

 

11

11

NGUYỄN VIẾT

CƯ­ỜNG

06/12/1996

3.5

8.5

6.5

 

 

12

12

NGUYỄN VĂN

ĐẠI

28/08/1995

3

6.5

6

 

 

13

13

TRẦN VĂN

ĐĂNG

18/11/1996

5

7.5

6

 

 

14

14

NGUYỄN THỊ

DỊU

13/11/1996

4.5

8.5

7

 

 

15

15

ĐỖ NHẬT

ĐỨC

14/05/1996

3.5

7

5

 

 

16

16

PHẠM VĂN

ĐỨC

01/04/1996

3

10

7

 

 

17

17

ĐINH VĂN

DŨNG

23/11/1996

5

10

9

 

 

18

18

NHỮ VĂN

DƯƠNG

28/01/1995

3

8

5.5

 

 

19

19

ĐINH THỊ

DUYÊN

03/01/1996

6

9.5

9

 

 

20

20

ĐẶNG NGỌC

HẢI

22/10/1996

2.5

6.5

5.5

 

 

21

21

NGUYỄN HOÀNG

HẢI

10/10/1996

7

10

8.5

 

 

22

22

TRẦN HOÀNG

HẢI

23/08/1996

4

9

6.5

 

 

23

23

Phạm Xuân

Hải

 

2.5

2.5

5.5

 

 

24

24

ĐINH NGỌC

HÂN

06/05/1996

3.5

6

5

 

 

25

25

NGUYỄN THỊ

HẠNH

01/02/1996

4.5

9.5

8.5

 

 

26

26

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

20/09/1996

4.5

7.5

6

 

 

27

27

LÊ THÁI

HOÀ

22/05/1996

3.5

9.5

6.5

 

 

28

28

VỮ THỊ

HOÀI

17/07/1996

4.5

6.5

7

 

 

29

29

PHẠM THỊ

HUỆ

20/08/1996

3.5

2.5

5

 

 

30

30

TRẦN THỊ

HUỆ

28/07/1996

6.5

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Thanh Nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Người lên điểm                                                                         Hiệu trưởng

 

 

 

TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 9B

STT

SBD

Họ và

tên

Ngày sinh

Điểm kiểm tra

 

Ghi chú

Văn

Toán

Anh

1

1

ĐINH VŨ

HOÀNG

18/10/1996

4

8

9

 

 

2

2

NGUYỄN NGỌC

HOÀNG

30/06/1996

3.5

7.5

6.5

 

 

3

3

HOÀNG VĂN

HỘI

05/03/1996

4

9.5

9

 

 

4

4

NGUYỄN MẠNH

HÙNG

12/10/1996

4.5

8

5

 

 

5

5

Dương Văn

Hùng

 

 

 

 

 

 

6

6

Nguyễn Văn

Hưng

 

3.5

4

8

 

 

7

7

VŨ THỊ

H­ƯƠNG

25/10/1996

6

9

8

 

 

8

8

ĐINH VĂN

HUY

15/02/1995

3.5

8

7.5

 

 

9

9

NGUYỄN TRUNG

KIÊN

14/12/1996

6

10

9.5

 

 

10

10

NHỮ THỊ

LAN

25/03/1996

4

5

7

 

 

11

11

LÊ VĂN

LẬP

16/11/1996

4.5

4

4.5

 

 

12

12

HOÀNG THUỲ

LINH

29/02/1996

5

8.5

6

 

 

13

13

LÊ THỊ THUỲ

LINH

16/02/1996

6

7.5

8.5

 

 

14

14

NGUYỄN THỊ MỸ

LINH

27/12/1996

4

0

4.5

 

 

15

15

NGUYỄN THỊ THUỲ

LINH

02/10/1996

4

7.5

6

 

 

16

16

ĐINH KHẮC

MẠNH

24/12/96

4

5.5

5.5

 

 

17

17

D­ƯƠNG THỊ

NGA

09/08/1996

5

7

7.5

 

 

18

18

PHẠM THỊ

NGA

19/07/1996

4

1

4

 

 

19

19

PHẠM BÁ

NGỌC

12/06/1996

3

7

4.5

 

 

20

20

NGUYỄN THỊ

NGUYÊN

12/10/1996

5.5

6

7

 

 

21

21

NGUYỄN VĂN

NGUYÊN

25/03/1996

3.5

8

6

 

 

22

22

NGUYỄN T.THANH

NHÀI

13/08/1996

5.5

7

7.5

 

 

23

23

ĐỖ NGỌC

NHƯ

16/12/1996

4

4

4.5

 

 

24

24

Trần Duy

Ninh

 

3.5

8

6

 

 

25

25

LÊ VĂN

PHÚ

06/02/1996

3.5

8

6.5

 

 

26

26

NGUYỄN VĂN

QUANG

04/07/1996

2.5

1

4.5

 

 

27

27

NGUYỄN THỊ

QUẾ

10/10/1996

5

3

5

 

 

28

28

NGUYỄN THỊ

QUỲNH

23/12/1996

4.5

0.5

4

 

 

29

29

TRẦN THỊ THUÝ

QUỲNH

22/07/1996

5

6

8

 

 

30

30

HOÀNG NGỌC

SƠN

28/10/1996

3.5

8

5

 

 

31

31

 NGUYỄN VĂN

SỸ

02/10/1996

4

2.5

5.5

 

 

32

32

NGUYỄN VĂN

TÀI

15/09/1996

5.5

10

9.5

 

 

33

33

NGUYỄN NGỌC

TÂN

20/10/1996

4.5

3.5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Thanh Nghị, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Người lên điểm                                                                         Hiệu trưởng

 

 

 

TRƯỜNG THCS                                     DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIỂM TRA

B THANH NGHỊ                                          NỬA KỲ 1, NĂM HỌC 2010-2011

                                                                                                            Lớp 9C

STT