Kết quả các môn kiểm tra kỳ I

Kết quả kiểm tra các môn kỳ I

Năm học 2009 - 2010

TT

Họ và

tên

Nữ

Ngữ văn

Toán

Tiếng Anh

Lịch sử

Vật lý

Hạnh kiểm

LỚP 9A

1

LÊ TUẤN

ANH

 

2

7

5

7

9.5

Tốt

2

VŨ NGỌC

ANH

 

5

9

4

7

9

Tốt

3

VŨ VĂN

ANH

 

3.5

9

5.5

6

10

Tốt

4

TRẦN THỊ

BÌNH

Nữ

6

9

7

7

10

Tốt

5

LÊ VĂN

CHINH

 

2

7

6.5

4.5

10

Tốt

6

ĐINH THẾ

CÔNG

 

3.5

9.5

5

7

10

Khá

7

NGUYỄN DUY

CÔNG

 

4

9.5

5.5

7

10

Khá

8

ĐINH NGỌC

CƯƠNG

 

6

9

4.5

6.5

9.5

Tốt

9

BẠCH THỊ

DIỆU

Nữ

5.5

9.5

7.5

7

10

Tốt

10

LƯƠNG THỊ

DIỆU

Nữ

3.5

8.5

5.5

6.5

10

Tốt

11

PHẠM THÀNH

ĐỒNG

 

3.5

8.5

4

4

7.5

Tốt

12

LÊ THỊ THUỲ

DUNG

5

8

7.5

4

9

Tốt

13

LÊ VĂN

DŨNG

 

2.5

9

3.5

4.5

9

Tốt

14

NG THỊ THUỲ

DƯƠNG

7.5

10

8.5

7

9

Tốt

15

NGUYỄN THỊ

DUYÊN

5

8

9

7

10

Tốt

16

VŨ THỊ

DUYÊN

5

9

9.5

4

10

Tốt

17

ĐINH THỊ

DUYẾN

5.5

8

7

6.5

10

Tốt

18

LÊ TRƯỜNG

GIANG

 

5

8

8

6.5

10

Khá

19

TRẦN NGỌC

GIANG

 

4

6

8

5.5

6.5

Khá

20

PHẠM THỊ

5

6.5

8

6

5.5

Tốt

21

NGUYỄN THỊ

HẰNG

5

6.5

8.5

6.5

7

Tốt

22

NG. T.HỒNG ĐỨC

HẠNH

5.5

7

9

6.5

7.5

Tốt

23

TRẦN THỊ

HẠNH

5.5

10

8.5

7

8.5

Tốt

24

NGUYỄN VĂN

HÀO

 

5

7

8

6

10

Tốt

25

HOÀNG THỊ

HIỀN

5

9

6.5

5.5

10

Tốt

26

VŨ QUỲNH

HOA

5

8

8.5

7

9

Tốt

27

HOÀNG NGỌC

HỒNG

 

5

10

7

5.5

8

Tốt

28

NGUYỄN THỊ

HỒNG

5

10

8.5

5.5

8

Tốt

29

TRẦN ĐỨC

HỒNG

 

2.5

7.5

7

5.5

10

Tốt

30

TRẦN VĂN

HỢP

 

3

7

6

5.5

10

Tốt

31

NGUYỄN THỊ

HUỆ

4

7

6.5

7

10

Tốt

32

NG. VĂN HOÀNG

HƯNG

 

5.5

10

8.5

6

10

Tốt

33

VŨ VĂN

HƯNG

 

4

10

8.5

5.5

10

Tốt

LỚP 9B

1

NGUYỄN VĂN

KIM

 

3.5

4

8.5

6

7

Khá

2

NGUYỄN NGỌC

LÂM

 

3.5

2

8.5

6

6.5

Tốt

3

VŨ THỊ

LAN

4

5.5

8.5

6

9

Khá

4

VŨ THỊ

LỆ

3

6

9.5

6

8

Tốt

5

VŨ THỊ

LỆ

3.5

1.5

8.5

6

2.5

Tốt

6

ĐỖ THUỲ

LINH

4

8.5

9.5

6

9

Tốt

7

NGUYỄN THUỲ

LINH

4.5

8

9

6

9

Tốt

8

TRẦN THỊ THUỲ

LINH

4

8

9

6

10

Tốt

9

NGUYỄN THỊ

LY

5.5

10

9.5

6

9

Tốt

10

TRẦN THỊ

MAI

5

4

9.5

5.5

6

Tốt

11

NGUYỄN GIANG

NAM

 

3.5

10

9.5

6

9

Tốt

12

ĐINH THỊ

NGA

5

8

9

6

8

Tốt

13

NGUYỄN THỊ              

NGA

5

2.5

8.5

6

5.5

Tốt

14

NGUYỄN THỊ THUÝ

NGA

4

6

9.5

6

6

Tốt

15

NGUYỄN VĂN

NGỌC

 

3.5

9.5

9

6

9

Tốt

16

NGUYỄN VĂN

NGUYÊN

 

5.5

10

8

6.5

10

Tốt

17

ĐINH THỊ

NHUNG

2

5

7.5

4

4.5

Khá

18

VŨ NGỌC

NHUNG

4

10

7

6

8.5

Tốt

19

ĐỖ VĂN

PHÚC

 

3

9.5

7.5

6

8

Tốt

20

LÊ HỮU

PHÚC

 

4

8

8

6

8.5

Tốt

21

NGUYỄN THỊ

PHƯƠNG

3

10

7.5

6

10

Tốt

22

NGUYỄN THỊ

PHƯƠNG

5

9

8

6

9

Tốt

3

VŨ THỊ

PHƯƠNG

4

7

7.5

6

4.5

Khá

24

NGÔ THỊ

PHƯỢNG

4

5

7.5

5.5

1.5

Khá

25

TRẦN VĂN

SANG

 

5

7.5

8.5

6

1.5

Tốt

26

ĐẶNG THÁI

SƠN

 

5

8

7.5

6

6

Tốt

27

NGUYỄN THỊ

THẢO

5

10

7

7.5

9

Tốt

28

VŨ THỊ THU

THẢO

5

9

8

6

5

Tốt

29

VŨ VIẾT

THẾ

 

2.5

9.5

7

6

10

Tốt

30

NGÔ THỊ

THU

3.5

9

8

6

6

Tốt

31

NGUYỄN THỊ

THU

5

10

8

6.5

8

Tốt

32

VŨ THỊ KIM

THƯ

5

8

6

6

1

Tốt

33

NGUYỄN THỊ

THUÝ

4.5

8.5

8.5

6

1

Khá

LỚP 9C

1

ĐÀO THỊ CÚC

ANH

4.5

9.5

5.5

7

10

Tốt

2

ĐÀO THỊ VÂN

ANH

4

8

0.5

5

7.5

Tốt

3

TRỊNH TUẤN

ANH

 

4

8

4

5

8

Tốt

4

TRỊNH KIM

DUNG

5.5

9

9.5

6

10

Tốt

5

PHẠM THỊ THU

5

0.5

7

6.5

6

Tốt

6

ĐÀO THỊ

HUẾ

4

8

5

6

10

Tốt

7

NGUYỄN DƯỠNG

HƯNG

 

3

5.5

5.5

7.5

9.5

Khá

8

NGUYỄN THỊ

KIỀU

6

3.5

7.5

6

6.5

Tốt

9

TRỊNH THỊ THANH

LAM

5

8

9

6

7

Tốt

10

VŨ TÙNG

LÂM

 

3.5

9

9.5

6

8

Tốt

11

TRẦN THỊ

NGA

4.5

7.5

9.5

6

10

Tốt

12

ĐÀO THỊ

QUYÊN

7

6

6.5

6

7

Tốt

13

TRỊNH THU

QUỲNH

5.5

9

10

6

8

Tốt

14

NGUYỄN VĂN

SÁNG

 

6

6.5

7

6

4.5

Tốt

15

NGUYỄN THỊ

THUÝ

4

6

9

6

3

Tốt

16

TRẦN XUÂN

TIẾN

 

3.5

5.5

5.5

6.5

5

Khá

17

LÊ VĂN

TOÀN

 

5

7.5

6

6

9

Tốt

18

NGUYỄN THỊ

TRANG

4

7

5

6

7

Tốt

19

TRẦN THỊ

TRANG

5.5

5.5

3

6

7.5

Tốt

20

TRẦN THỊ

TRANG

3

7

6

6

7

Tốt

21

ĐINH THÀNH

TRUNG

 

5

7.5

5

6

6

Tốt

22

ĐINH VĂN

TRƯỜNG

 

5

6

7

6

4.5

Tốt

23

LÊ ANH

TUẤN

 

3.5

8

7.5

6

7

Tốt

24

LÊ VĂN

TUẤN

 

4

5

5

6

8

Tốt

25

PHẠM VĂN

TUẤN

 

3.5

8.5

5

6.5

7

Tốt

26

VŨ VĂN

TUYÊN

 

4

9

9

6

7.5

Khá

27

NGUYỄN THỊ

VÂN

7

9

7

6

9

Tốt

28

PHẠM THỊ

VÂN

5

9

5.5

6

7

Tốt

29

NGÔ QUANG

VIỆT

 

6.5

9

7

6

8

Khá

30

NGUYỄN CÔNG

 

5

8.5

8

6

9

Tốt

31

TRẦN TUẦN

 

2

8.5

8.5

6

7

Tốt

32

ĐINH THỊ

YẾN

5

8

5.5

4

10

Tốt

33

LÊ THỊ BẢO

YẾN

6

10

9.5

6

9.5

Tốt

34

NGUYỄN THỊ

YẾN

4

7.5

9

6

9

Tốt

35

TRẦN THỊ

YẾN

5.5

10

9

6

9.5

Tốt

36

TRẦN THỊ

YẾN

7

10

9

6

9

Tốt

Comments