Khen thưởng - kỷ luật năm học 2011-2012

Danh sách khen thưởng
 

Trường THCS B Thanh Nghị                  DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

                                                                   NĂM HỌC 2011 – 2012

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Vân An

6A

Học sinh Giỏi

01

 

2

Phạm Thị Lan Anh

6A

Học sinh Giỏi

02

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

6A

Học sinh Giỏi

03

 

4

Đỗ Thu Huyền

6A

Học sinh Giỏi

04

 

5

Trịnh Thị Phương Nhi

6B

Học sinh Giỏi

05

 

6

Lại Minh Trang

6B

Học sinh Giỏi

06

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Anh

7A

Học sinh Giỏi

07

 

8

Vũ Hồng Duyên

7A

Học sinh Giỏi

08

 

9

Trần Thị Hiền

7A

Học sinh Giỏi

09

 

10

Lê Thị Huyền

7A

Học sinh Giỏi

10

 

11

Trần Thị  Ngọc

7B

Học sinh Giỏi

11

 

12

Đinh Thị Thanh Nhài

7B

Học sinh Giỏi

12

 

13

Ngô Thị Thảo Nhi

7B

Học sinh Giỏi

13

 

14

Đinh Văn Dũng

8A

Học sinh Giỏi

14

 

15

Trần Thị Thu Hiển

8B

Học sinh Giỏi

15

 

16

Trần Thị Hường

9A

Học sinh Giỏi

16

 

17

Nguyễn Thị Hồng

9A

Học sinh Giỏi

17

 

18

Ngô Thị Hiền

9A

Học sinh Giỏi

18

 

19

Trịnh Văn Hậu

9B

Học sinh Giỏi

19

 

20

Vũ Văn Nam

9B

Học sinh Giỏi

20

 

21

Nguyễn Thị Thu Trang

9B

Học sinh Giỏi

21

 

 
 

Trường THCS B Thanh Nghị                  DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

                                                                   NĂM HỌC 2011 – 2012

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1     

Trần Tuấn Anh

6A

Học sinh Tiên Tiến

22

 

2     

Phạm Thị Minh ánh

6A

Học sinh Tiên Tiến

23

 

3     

Đinh Xuân Chiến

6A

Học sinh Tiên Tiến

24

 

4     

Nguyễn Thị Hương

6A

Học sinh Tiên Tiến

25

 

5     

Nguyễn Thị Thu Hà

6A

Học sinh Tiên Tiến

26

 

6     

Hoàng Văn Hải

6A

Học sinh Tiên Tiến

27

 

7     

Trần Mạnh Hùng

6A

Học sinh Tiên Tiến

28

 

8     

Nguyễn Thị Khánh Hiền

6A

Học sinh Tiên Tiến

29

 

9     

Nguyễn Văn Hiếu

6A

Học sinh Tiên Tiến

30

 

10    

Đinh Quốc Hưng

6A

Học sinh Tiên Tiến

31

 

11    

Nguyễn Thị Hoa

6A

Học sinh Tiên Tiến

32

 

12    

Nguyễn Thị Thu Huệ

6A

Học sinh Tiên Tiến

33

 

13    

Nguyễn Thị Phương Lan

6A

Học sinh Tiên Tiến

34

 

14    

Đào Thị Ngọc Linh

6A

Học sinh Tiên Tiến

35

 

15    

Phạm Thảo Ly

6B

Học sinh Tiên Tiến

36

 

16    

Lê Thị Mai

6B

Học sinh Tiên Tiến

37

 

17    

Hoàng Quang Minh

6B

Học sinh Tiên Tiến

38

 

18    

Nguyễn Thị Hằng Nga

6B

Học sinh Tiên Tiến

39

 

19    

Nguyễn Minh Ngọc

6B

Học sinh Tiên Tiến

40

 

20    

Đinh Thị Thu Nhung

6B

Học sinh Tiên Tiến

41

 

21    

Vũ Thị Hồng Niên

6B

Học sinh Tiên Tiến

42

 

22    

Đào Thị Kim Oanh

6B

Học sinh Tiên Tiến

43

 

23    

Nguyễn Thị Kim Oanh

6B

Học sinh Tiên Tiến

44

 

24    

Bạch Hồng Phúc

6B

Học sinh Tiên Tiến

45

 

25    

Nguyễn Văn Phúc

6B

Học sinh Tiên Tiến

46

 

26    

Nguyễn Đức Tâm

6B

Học sinh Tiên Tiến

47

 

27    

Đỗ Văn Thành

6B

Học sinh Tiên Tiến

48

 

28    

Lê Thị Thu Trang

6B

Học sinh Tiên Tiến

49

 

29    

Nguyễn Thị Hải Yến

6B

Học sinh Tiên Tiến

50

 

30    

Bùi Xuân Trường

6B

Học sinh Tiên Tiến

51

 

31    

Ngô Thị Ngọc ánh

7A

Học sinh Tiên Tiến

52

 

32    

Đỗ Minh Chiến

7A

Học sinh Tiên Tiến

53

 

33    

Nguyễn Mạnh Dũng

7A

Học sinh Tiên Tiến

54

 

34    

Hà Thành Đạt

7A

Học sinh Tiên Tiến

55

 

35    

Hoàng Thị Bích Hằng

7A

Học sinh Tiên Tiến

56

 

36    

Phạm Thị Thu Hương

7A

Học sinh Tiên Tiến

57

 

37    

Nguyễn Thị Hà

7A

Học sinh Tiên Tiến

58

 

38    

Trần Thị Hiền

7A

Học sinh Tiên Tiến

59

 

39    

Nguyễn Thị Mỹ Linh

7A

Học sinh Tiên Tiến

60

 

40    

Trịnh Thị Trang

7A

Học sinh Tiên Tiến

61

 

41    

Lê Thị Quỳnh

7B

Học sinh Tiên Tiến

62

 

42    

Trần Thuỳ Thảo

7B

Học sinh Tiên Tiến

63

 

43    

Vũ Thị Thảo

7B

Học sinh Tiên Tiến

64

 

44    

Dương Thị Thoa

7B

Học sinh Tiên Tiến

65

 

45    

Lê Ngọc Thức

7B

Học sinh Tiên Tiến

66

 

46    

Nguyễn Thị Thu

7B

Học sinh Tiên Tiến

67

 

47    

Dương Quốc Tú

7B

Học sinh Tiên Tiến

68

 

48    

Trần Thanh Trà

7B

Học sinh Tiên Tiến

69

 

49    

Nguyễn Thị Trang

7B

Học sinh Tiên Tiến

70

 

50    

Đinh Thị ánh

8A

Học sinh Tiên Tiến

71

 

51    

Nguyễn Đức Chính

8A

Học sinh Tiên Tiến

72

 

52    

Nguyễn Văn Dương

8A

Học sinh Tiên Tiến

73

 

53    

Đỗ Kim Giao

8A

Học sinh Tiên Tiến

74

 

54    

Đỗ Thị Hằng

8A

Học sinh Tiên Tiến

75

 

55    

Hoàng Thu Hằng

8A

Học sinh Tiên Tiến

76

 

56    

Vũ Văn Hậu

8A

Học sinh Tiên Tiến

77

 

57    

Hoàng Thị Thanh Hiển

8A

Học sinh Tiên Tiến

78

 

58    

Nguyễn Thị Hiền

8A

Học sinh Tiên Tiến

79

 

59    

Đinh Minh Hoàng

8A

Học sinh Tiên Tiến

80

 

60    

Nhữ Thị Lan

8A

Học sinh Tiên Tiến

81

 

61    

Trần Thị Loan

8A

Học sinh Tiên Tiến

82

 

62    

Đinh Thị Ngân

8A

Học sinh Tiên Tiến

83

 

63    

Dương Văn Đông

8B

Học sinh Tiên Tiến

84

 

64    

Phạm Thị Phương Liên

8B

Học sinh Tiên Tiến

85

 

65    

Ngô Quang Linh

8B

Học sinh Tiên Tiến

86

 

66    

Nguyễn Thị Linh

8B

Học sinh Tiên Tiến

87

 

67    

Nguyễn Thuỳ Linh

8B

Học sinh Tiên Tiến

88

 

68    

Trịnh Đức Mỹ

8B

Học sinh Tiên Tiến

89

 

69    

Nguyễn Thị Bích Ngọc

8B

Học sinh Tiên Tiến

90

 

70    

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

8B

Học sinh Tiên Tiến

91

 

71    

Trịnh Minh Quang

8B

Học sinh Tiên Tiến

92

 

72    

Lão Thị Thu Thảo

8B

Học sinh Tiên Tiến

93

 

73    

Vũ Thị Thanh Thảo

8B

Học sinh Tiên Tiến

94

 

74    

Bùi Thị Thương

8B

Học sinh Tiên Tiến

95

 

75    

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

8B

Học sinh Tiên Tiến

96

 

76    

Ngô Thị An

9A

Học sinh Tiên Tiến

97

 

77    

Nguyễn Thị Việt Chinh

9A

Học sinh Tiên Tiến

98

 

78    

Nguyễn Thuỳ Dương

9A

Học sinh Tiên Tiến

99

 

79    

Vũ Ngọc Duy

9A

Học sinh Tiên Tiến

100

 

80    

Nguyễn Thị Hằng

9A

Học sinh Tiên Tiến

101

 

81    

Trịnh Thị Mai Hoa

9A

Học sinh Tiên Tiến

102

 

82    

Trần Văn Hưng

9A

Học sinh Tiên Tiến

103

 

83    

Nguyễn Thị Huyền

9A

Học sinh Tiên Tiến

104

 

84    

Đinh Thị Khánh Ly

9A

Học sinh Tiên Tiến

105

 

85    

Nguyễn Thị Liên

9B

Học sinh Tiên Tiến

106

 

86    

Trần Thị Diệu Linh

9B

Học sinh Tiên Tiến

107

 

87    

Nguyễn Thị Nguyệt

9B

Học sinh Tiên Tiến

108

 

88    

Nguyễn Minh Phước

9B

Học sinh Tiên Tiến

109

 

89    

Trần Vũ Quý

9B

Học sinh Tiên Tiến

110

 

90    

Nguyễn Ngọc Quyền

9B

Học sinh Tiên Tiến

111

 

91    

Nguyễn Hồng Sơn

9B

Học sinh Tiên Tiến

112

 

92    

Vũ Thị Thương

9B

Học sinh Tiên Tiến

113

 

93    

Trần Thị Thanh Thuyên

9B

Học sinh Tiên Tiến

114

 

94    

Đỗ Thị Trang

9B

Học sinh Tiên Tiến

115

 

95    

Đặng Xuân Trường

9B

Học sinh Tiên Tiến

116

 

 
 Danh sách học sinh thi lại năm học 2011-2012

Trường THCS B Thanh Nghị                DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI

                                                                   NĂM HỌC 2011 – 2012

TT

 

Họ và tên

Lớp

Điểm trumg bình môn cả năm

 (những môn có ĐTK dưới TB) 

Toán

Hoá

Sinh

Văn

Sử

Địa

Anh

GD

CN

TBM

1

Nguyễn Việt Anh

6A

36

43

 

 

36

33

39

41

 

 

43

2

Trần Văn Hải

6A

35

 

 

 

37

34

43

35

 

48

44

3

Nguyễn Phương Nam

6B

 

49

 

 

 

42

42

33

 

48

47

4

Vũ Văn Nam

6B

 

41

 

 

35

39

46

37

 

 

45

5

Nguyễn Văn Tân

6B

24

40

 

44

36

40

41

31

42

49

38

6

Vũ Anh Tú

6B

41

44

 

 

40

43

 

37

49

 

48

7

Nguyễn Quốc Tuấn

6B

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

52

8

Trần Quang Vinh

6B

44

 

 

 

35

 

41

34

 

 

46

9

Nguyễn Mỹ Linh

7A

40

40

 

37

45

 

41

39

48

45

43

10

Trần Đức Linh

7A

44

38

 

42

 

 

46

 

 

 

48

11

Vũ Văn Nam

7B

45

37

 

 

49

 

45

 

 

 

48

12

Dương Minh Thuận

7B

47

41

 

47

 

 

48

41

 

 

48

13

Nguyễn Văn Quý

8A

40

 

45

45

42

47

 

 

 

 

48

14

Vũ Quang Khoa

8B

47

 

49

 

46

45

 

 

 

 

51

15

Trần Đức Thiện

8B

43

 

 

 

43

43

42

 

 

 

 

Ghi chú:

- Những học sinh trong danh sách thi lại trong dịp nghỉ hè tự ôn tập lại các môn có điểm

trung bình môn cả năm dưới 50. Nhà trường tổ chức ôn tập và thi lại vào đầu tháng 8 năm 2012.

       - Khi đăng ký dự thi lại, học sinh có thể chọn 1 môn hoặc nhiều môn trong bảng trên tuỳ thuộc

vào kết quả TBM. Những môn có ĐTM dưới 35 bắt buộc phải thi lại, nếu cả 2 môn Văn và Toán

có điểm TBM dưới 50 thì bắt buộc phải thi lại ít nhất một môn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments