Kế hoạch giảng dạy và công tác năm học 2010 - 2011

Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:32 (Từ ngày 04 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2011)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2

- Tập trung đầu tuần. Học bình thường

- Ký duyệt giáo án

- Thi Violympic Toán 9 tại THCS Thanh Hài

- BD HSG khối 6,7 ( 2 buổi/ tuần)

- Tập trung đầu tuần. Học bình thường

- Ký duyệt giáo án

- Kế toán làm báo cáo tài chính

- BD HSG khối 8 ( 2 buổi/ tuần)

 
 Thứ 3  - Học bình thường - Học bình thường   
 Thứ 4

 - Học bình thường

- Em Hoàng thi HSG tỉnh môn Hoá 9

- Học bình thường 

 
 Thứ 5

 - Học bình thường

- Ký duyệt giáo án

- Học bình thường

- Ký duyệt giáo án 

 
 Thứ 6

 - Học bình thường

- Tổng hợp thi đua tuần

 - Học bình thường

- Tổng hợp thi đua tuần

 
 Thứ 7

 - Học bình thường

- Hội ý tuần

 - Học bình thường

- Hội ý tuần

 
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:33 (Từ ngày 11 tháng 4 đến 17 tháng 4 năm 2011)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  

- Tập trung đầu tuần. Học bình thường

- Ký duyệt giáo án

 

- Tập trung đầu tuần. Học bình thường

- Ký duyệt giáo án

 
 Thứ 3  Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương  Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương  
 Thứ 4  - Học bình thường  - Học bình thường  
 Thứ 5  - Học bình thường
- Ký duyệt giáo án
- GH kiểm tra PC tại THCSA Thanh Nghị
 - Học bình thường

- Ký duyệt giáo án

 
 Thứ 6
  
- Học bình thường
- Tổng hợp thi đua tuần
- Nộp danh sách HSG khối 6,7,8.
 
 - Học bình thường

- Tổng hợp thi đua tuần

 
 Thứ 7

 - Học bình thường

 - Hội ý tuần

 
 - Học bình thường

 - Hội ý tuần

 
 Chủ nhật    
Comments