Điểm kiểm tra học kỳ 1, năm học 2010-2011

Các thày cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh tải các tệp đính kèm dưới đây để xem điểm 4 môn kiểm tra học kỳ 1 năm học 2010 - 2011
Ĉ
KHOI8.xls
(74k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 6:55 PM
Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 6:54 PM
Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 6:57 PM
Ĉ
Khoi9.xls
(114k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 6:55 PM
Comments