Danh sách học sinh được khen thưởng - kỷ luật năm học 2009 - 2010

Khen thưởng học kỳ I - Năm học 2009 - 2010
 

Trường THCS B Thanh Nghị                                                DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

                                                                                                HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009 – 2010

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1

Đinh Văn Dũng

6A

Học sinh Giỏi

01

 

2

Ngô Quang Linh

6B

Học sinh Giỏi

02

 

3

Ngô Thị Hiền

7A

Học sinh Giỏi

03

 

4

Trần Thị Hường

7A

Học sinh Giỏi

04

 

5

Trịnh Văn Hậu

7B

Học sinh Giỏi

05

 

6

Vũ Văn Nam

7B

Học sinh Giỏi

06

 

7

Đỗ Thị Trang

7B

Học sinh Giỏi

07

 

8

Hà Thị Ánh

8A

Học sinh Giỏi

08

 

9

Lương Thị Minh Ngọc

8B

Học sinh Giỏi

09

 

10

Ngô Thị Hải Yến

8C

Học sinh Giỏi

10

 

11

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

9A

Học sinh Giỏi

11

 

12

Trần Thị Hạnh

9A

Học sinh Giỏi

12

 

13

Nguyễn Văn Hoàng Hưng

9A

Học sinh Giỏi

13

 

14

Nguyễn Thị Ly

9B

Học sinh Giỏi

14

 

15

Lê Thị Bảo Yến

9C

Học sinh Giỏi

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS B Thanh Nghị                                            DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

                                                                                                HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009 – 2010

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1      

Vũ Văn Hậu

6A

Học sinh Tiên tiến

16

 

2      

Trần Thị Loan

6A

Học sinh Tiên tiến

17

 

3      

Trần Thị Thu Hiển

6B

Học sinh Tiên tiến

18

 

4      

Phạm Thị Phương Liên

6B

Học sinh Tiên tiến

19

 

5      

Nguyễn Thị Linh

6B

Học sinh Tiên tiến

20

 

6      

Trịnh Đức Mỹ

6B

Học sinh Tiên tiến

21

 

7      

Lão Thị Thu Thảo

6B

Học sinh Tiên tiến

22

 

8      

Bùi Thị Thương

6B

Học sinh Tiên tiến

23

 

9      

Nguyễn Đức Duy

7A

Học sinh Tiên tiến

24

 

10   

Trần Thành Công

7A

Học sinh Tiên tiến

25

 

11   

Nguyễn Thị Hằng

7A

Học sinh Tiên tiến

26

 

12   

Trịnh Thị Mai Hoa

7A

Học sinh Tiên tiến

27

 

13   

Nguyễn Thị Hồng

7A

Học sinh Tiên tiến

28

 

14   

Nguyễn Ngọc Quyền

7B

Học sinh Tiên tiến

29

 

15   

Đinh Đức Thắng

7B

Học sinh Tiên tiến

30

 

16   

Ngô Trung Thành

7B

Học sinh Tiên tiến

31

 

17   

Trần Thị Bích Phương

7B

Học sinh Tiên tiến

32

 

18   

Trần Thị Thanh Thuyên

7B

Học sinh Tiên tiến

33

 

19   

Nguyễn Thị Thu Trang

7B

Học sinh Tiên tiến

34

 

20   

Đỗ Văn Toàn

7B

Học sinh Tiên tiến

35

 

21   

Đặng Xuân Trường

7B

Học sinh Tiên tiến

36

 

22   

Vũ Thị Thương

7B

Học sinh Tiên tiến

37

 

23   

Vũ Ngọc Ánh

8A

Học sinh Tiên tiến

38

 

24   

Trần Văn Đăng

8A

Học sinh Tiên tiến

39

 

25   

Đinh Văn Dũng

8A

Học sinh Tiên tiến

40

 

26   

Nguyễn Hoàng Hải

8A

Học sinh Tiên tiến

41

 

27   

Lê Thái Hoà

8A

Học sinh Tiên tiến

42

 

28   

Trần Thị Huệ

8A

Học sinh Tiên tiến

43

 

29   

Đinh Vũ Hoàng

8B

Học sinh Tiên tiến

44

 

30   

Hoàng Văn Hội

8B

Học sinh Tiên tiến

45

 

31   

Nguyễn Trung Kiên

8B

Học sinh Tiên tiến

46

 

32   

Lê Thị Thuỳ Linh

8B

Học sinh Tiên tiến

47

 

33   

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

8B

Học sinh Tiên tiến

48

 

34   

Nguyễn Thị Thanh Nhài

8B

Học sinh Tiên tiến

49

 

35   

Nguyễn Văn Tài

8B

Học sinh Tiên tiến

50

 

36   

Nguyễn Văn Hoàng

8C

Học sinh Tiên tiến

51

 

37   

Nguyễn Thị Thuận

8C

Học sinh Tiên tiến

52

 

38   

Đỗ Thị Trang

8C

Học sinh Tiên tiến

53

 

39   

Nguyễn Văn Tuấn

8C

Học sinh Tiên tiến

54

 

40   

Trần Thị Bình

9A

Học sinh Tiên tiến

55

 

41   

Bạch Thị Diệu

9A

Học sinh Tiên tiến

56

 

42   

Nguyễn Thị Hồng Đức Hạnh

9A

Học sinh Tiên tiến

57

 

43   

Hoàng Thị Hiền

9A

Học sinh Tiên tiến

58

 

44   

Vũ Quỳnh Hoa

9A

Học sinh Tiên tiến

59

 

45   

Hoàng Ngọc Hồng

9A

Học sinh Tiên tiến

60

 

46   

Nguyễn Thị Hồng

9A

Học sinh Tiên tiến

61

 

47   

Nguyễn Giang Nam

9B

Học sinh Tiên tiến

62

 

48   

Đinh Thị Nga

9B

Học sinh Tiên tiến

63

 

49   

Nguyễn Văn Nguyên

9B

Học sinh Tiên tiến

64

 

50   

Nguyễn Thị Phương a

9B

Học sinh Tiên tiến

65

 

51   

Nguyễn Thị Thảo

9B

Học sinh Tiên tiến

66

 

52   

Vũ Thị Thu Thảo

9B

Học sinh Tiên tiến

67

 

53   

Nguyễn Thị Thu

9B

Học sinh Tiên tiến

68

 

54   

Trịnh Kim Dung

9C

Học sinh Tiên tiến

69

 

55   

Trịnh Thị Thanh Lam

9C

Học sinh Tiên tiến

70

 

56   

Trịnh Thu Quỳnh

9C

Học sinh Tiên tiến

71

 

57   

Lê Văn Toàn

9C

Học sinh Tiên tiến

72

 

58   

Nguyễn Thị Vân

9C

Học sinh Tiên tiến

73

 

59   

Phạm Thị Vân

9C

Học sinh Tiên tiến

74

 

60   

Nguyễn Công Vũ

9C

Học sinh Tiên tiến

75

 

61   

Trần Thị Yến

9C

Học sinh Tiên tiến

76

 

62   

Trần Thị Yến

9C

Học sinh Tiên tiến

77

 

            

                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khen thưởng - Năm học 2009 - 2010

 

Trường THCS B Thanh Nghị                                            DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

                                                                                                         NĂM HỌC 2009 – 2010

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1

Đinh Văn Dũng

6A

Học sinh Giỏi

01

 

2

Ngô Quang Linh

6B

Học sinh Giỏi

02

 

3

Trịnh Thị Mai Hoa

7A

Học sinh Giỏi

03

 

4

Nguyễn Thị Hồng

7A

Học sinh Giỏi

04

 

5

Trần Thị Hường

7A

Học sinh Giỏi

05

 

6

Vũ Văn Nam

7B

Học sinh Giỏi

06

 

7

Đỗ Thị Trang

7B

Học sinh Giỏi

07

 

8

Hà Thị Ánh

8A

Học sinh Giỏi

08

 

9

Vũ Thị Hương

8B

Học sinh Giỏi

09

 

10

Lương Thị Minh Ngọc

8B

Học sinh Giỏi

10

 

11

Ngô Thị Hải Yến

8C

Học sinh Giỏi

11

 

12

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

9A

Học sinh Giỏi

12

 

13

Trần Thị Hạnh

9A

Học sinh Giỏi

13

 

14

Nguyễn Thị Ly

9B

Học sinh Giỏi

14

 

15

Nguyễn Giang Nam

9B

Học sinh Giỏi

15

 

16

Nguyễn Thị Phương a

9B

Học sinh Giỏi

16

 

17

Lê Thị Bảo Yến

9C

Học sinh Giỏi

17

 

18

Vũ Tùng Lâm

9C

Học sinh Giỏi

18

 

19

Trịnh Thu Quỳnh

9C

Học sinh Giỏi

19

 

 

 

Trường THCS B Thanh Nghị                                       DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

                                                                                                         NĂM HỌC 2009 – 2010

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1      

Đỗ Thị Hằng

6A

Học sinh Tiên Tiến

20

 

2      

Hoàng Thị Hằng

6A

Học sinh Tiên Tiến

21

 

3      

Vũ Văn Hậu

6A

Học sinh Tiên Tiến

22

 

4      

Trần Thị Loan

6A

Học sinh Tiên Tiến

23

 

5      

Trần Thị Thu Hiển

6B

Học sinh Tiên Tiến

24

 

6      

Phạm Thị Phương Liên

6B

Học sinh Tiên Tiến

25

 

7      

Nguyễn Thị Linh

6B

Học sinh Tiên Tiến

26

 

8      

Nguyễn Thuỳ Linh

6B

Học sinh Tiên Tiến

27

 

9      

Trịnh Đức Mỹ

6B

Học sinh Tiên Tiến

28

 

10   

Nguyễn Thị Bích Ngọc

6B

Học sinh Tiên Tiến

29

 

11   

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

6B

Học sinh Tiên Tiến

30

 

12   

Trịnh Minh Quang

6B

Học sinh Tiên Tiến

31

 

13   

Bùi Thị Thương

6B

Học sinh Tiên Tiến

32

 

14   

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

6B

Học sinh Tiên Tiến

33

 

15   

Bạch Hồng Đại

7A

Học sinh Tiên Tiến

34

 

16   

Nguyễn Thuỳ Dương

7A

Học sinh Tiên Tiến

35

 

17   

Nguyễn Đức Duy

7A

Học sinh Tiên Tiến

36

 

18   

Nguyễn Thị Hằng

7A

Học sinh Tiên Tiến

37

 

19   

Ngô Thị Hiền

7A

Học sinh Tiên Tiến

38

 

20   

Trần Văn Hưng

7A

Học sinh Tiên Tiến

39

 

21   

Trịnh Văn Hậu

7B

Học sinh Tiên Tiến

40

 

22   

Nguyễn Minh Phước

7B

Học sinh Tiên Tiến

41

 

23   

Trần Thị Bích Phương

7B

Học sinh Tiên Tiến

42

 

24   

Trần Vũ Quý

7B

Học sinh Tiên Tiến

43

 

25   

Nguyễn Hồng Sơn

7B

Học sinh Tiên Tiến

44

 

26   

Đinh Đức Thắng

7B

Học sinh Tiên Tiến

45

 

27   

Ngô Trung Thành

7B

Học sinh Tiên Tiến

46

 

28   

Vũ Thị Thương

7B

Học sinh Tiên Tiến

47

 

29   

Trần Thị Thanh Thuyên

7B

Học sinh Tiên Tiến

48

 

30   

Đỗ Văn Toàn

7B

Học sinh Tiên Tiến

49

 

31   

Nguyễn Thị Thu Trang

7B

Học sinh Tiên Tiến

50

 

32   

Đặng Xuân Trường

7B

Học sinh Tiên Tiến

51

 

33   

Đinh Thị Vân Anh

8A

Học sinh Tiên Tiến

52

 

34   

Vũ Ngọc Ánh

8A

Học sinh Tiên Tiến

53

 

35   

Đào Xuân Cương

8A

Học sinh Tiên Tiến

54

 

36   

Đinh Văn Dũng

8A

Học sinh Tiên Tiến

55

 

37   

Đinh Thị Duyên

8A

Học sinh Tiên Tiến

56

 

38   

Nguyễn Thị Thu Hiền

8A

Học sinh Tiên Tiến

57

 

39   

Lê Thái Hoà

8A

Học sinh Tiên Tiến

58

 

40   

Trần Thị Huệ

8A

Học sinh Tiên Tiến

59

 

41   

Đinh Vũ Hoàng

8B

Học sinh Tiên Tiến

60

 

42   

Hoàng Văn Hội

8B

Học sinh Tiên Tiến

61

 

43   

Nguyễn Mạnh Hùng

8B

Học sinh Tiên Tiến

62

 

44   

Nguyễn Trung Kiên

8B

Học sinh Tiên Tiến

63

 

45   

Lê Thị Thuỳ Linh

8B

Học sinh Tiên Tiến

64

 

46   

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

8B

Học sinh Tiên Tiến

65

 

47   

Trần Thị Thuý Quỳnh

8B

Học sinh Tiên Tiến

66

 

48   

Nguyễn Văn Hoàng

8C

Học sinh Tiên Tiến

67

 

49   

Nhữ Đình Lãm

8C

Học sinh Tiên Tiến

68

 

50   

Vũ Thị Thái

8C

Học sinh Tiên Tiến

69

 

51   

 Nguyễn Thị Thuận

8C

Học sinh Tiên Tiến

70

 

52   

Đỗ Thị Trang

8C

Học sinh Tiên Tiến

71

 

53   

Nguyễn Văn Triệu

8C

Học sinh Tiên Tiến

72

 

54   

Nguyễn Văn Tuấn

8C

Học sinh Tiên Tiến

73

 

55   

Đỗ Thị Vân

8C

Học sinh Tiên Tiến

74

 

56   

Nhữ Công Vụ

8C

Học sinh Tiên Tiến

75

 

57   

Nguyễn Văn Hoàng Hưng

9A

Học sinh Tiên Tiến

76

 

58   

Trần Thị Bình

9A

Học sinh Tiên Tiến

77

 

59   

Bạch Thị Diệu

9A

Học sinh Tiên Tiến

78

 

60   

Đinh Thị Duyến

9A

Học sinh Tiên Tiến

79

 

61   

Vũ Thị Lệ

9B

Học sinh Tiên Tiến

80

 

62   

Nguyễn Thuỳ Linh

9B

Học sinh Tiên Tiến

81

 

63   

Đinh Thị Nga

9B

Học sinh Tiên Tiến

82

 

64   

Lê Hữu Phúc

9B

Học sinh Tiên Tiến

83

 

65   

Nguyễn Thị Thảo

9B

Học sinh Tiên Tiến

84

 

66   

Vũ Thị Thu Thảo

9B

Học sinh Tiên Tiến

85

 

67   

Nguyễn Thị Thu

9B

Học sinh Tiên Tiến

86

 

68   

Vũ Viết Thế

9B

Học sinh Tiên Tiến

87

 

69   

Trần Thị Thuỳ Linh

9B

Học sinh Tiên Tiến

88

 

70   

Trịnh Kim Dung

9C

Học sinh Tiên Tiến

89

 

71   

Nguyễn Thị Kiều

9C

Học sinh Tiên Tiến

90

 

72   

Trịnh Thị Thanh Lam

9C

Học sinh Tiên Tiến

91

 

73   

Trần Thị Nga

9C

Học sinh Tiên Tiến

92

 

74   

Đào Thị Quyên

9C

Học sinh Tiên Tiến

93

 

 

 

 

Trường THCS B Thanh Nghị                                          DANH SÁCH HỌC SINH

                                                                                                    XẾP THỨ 1; 2; 3

                                                                         TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

                                                                                                         NĂM HỌC 2009 – 2010

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

TT

Họ và tên

Lớp

Môn - Xếp thứ

 

Ghi chú

1

Trịnh Văn Hậu

7A

Toán 7 - Xếp thứ 2

 

 

2

Ngô Thị Hiền

7A

Toán 7 - Xếp thứ 2

 

 

3

Nguyễn Trung Kiên

8B

Toán 8 - Xếp thứ 2

 

 

4

Đinh Văn Dũng

8A

Toán 8 - Xếp thứ 2

 

 

5

Trần Thị Hạnh

9A

Văn 9 -Xếp thứ 2

 

 

6

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

9A

Văn 9 -Xếp thứ 2

 

 

7

Lê Thị Bảo Yến

9C

Hoá 9 - Xếp thứ 1

 

 

8

Vũ Văn Nam

7B

Anh 7 - Xếp thứ 2

 

 

9

Ngô Thị Hải Yến

8C

Anh 8 - Xếp thứ 2

 

 

 

 

  

 

Trường THCS B Thanh Nghị                                           DANH SÁCH HỌC SINH

                                                                                                         ĐẠT GIẢI  3

                                                                               TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

                                                                                                         NĂM HỌC 2009 – 2010

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

TT

Họ và tên

Lớp

Môn - Giải

 

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

9A

Ngữ Văn 9 - Giải 3

 

 

2

Trần Thị Thanh Thuyên

7B

Ném bóng - Giải 3

 

 

 

 

 

 
 
 
Comments