Chi đoàn Thanh Niên CS HCM

    Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường THCS B Thanh Nghị dưới sự chỉ đạo của chi bộ, trong năm học đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong các ngày cao điểm, hội thảo, hội giảng. Năm học này có 18 đoàn viên. Bí thư chi đoàn là đồng chí: Nguyễn Đức Minh.
Comments