Chi bộ

  Danh sách chi bộ trường THCS B Thanh Nghị  - Nhiệm kỳ 2013-2015
        1. Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Bí thư chi bộ
        2. Đ/c Đinh Văn Thăng - Phó Bí thư chi bộ
        3. Đ/c Đỗ Duy Tuấn
        4. Đ/c Đinh Văn Dới
        5. Đ/c Trần Thị Tám
        6. Đ/c Phạm Thị Huế
        7. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
        8. Đ/c Nguyễn Đức Minh - Chi uỷ viên.
        9. Đ/c Nguyễn Minh Tiến
      10. Đ/c Nguyễn Đình Dũng
      11. Đ/c Nguyễn thị Ngoãn
Một số hình ảnh của Lễ kết nạp Đảng viên mới.
 
 
 
 

 
 
   
 
 
Chiều 07/03/2010, được sự cho phép của thường trực Đảng uỷ xã Thanh Nghị, Chi bộ trường THCS B Thanh Nghị long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013. Về dự với Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Cần- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, đại hội đã bầu ra được Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013.
      Danh sách chi bộ trường THCS B Thanh Nghị  - Năm học 2010 - 2011
        1. Đ/c Trần Ngọc Thuỵ - Bí thư chi bộ
        2. Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư chi bộ
        3. Đ/c Đinh Văn Thăng
        4. Đ/c Đinh Văn Dới
        5. Đ/c Trần Thị Tám
        6. Đ/c Phạm Thị Huế
        7. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
        8. Đ/c Nguyễn Đức Minh
        9. Đ/c Nguyễn Minh Tiến
      10. Đ/c Nguyễn Đình Dũng
Một số hình ảnh của Đại hội

 
 Đ/c Trần Ngọc Thuỵ- Chủ tịch đoàn báo cáo văn kiện đại hội
 
Đồng chí Đinh Văn Dới phát biểu tham luận tại đại hội.
 
Đ/c Trần Thị Tám phát biểu tham luận tại đại hội
 
Đồng chí Nguyễn Văn Cần - Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.


Một số hình ảnh về Lễ kết nạp Đảng viên mới - Tháng 7 năm 2010
Đồng chí Trần Ngọc Thuỵ - Bí thư chi bộ trao quyết định cho Đảng viên mới Nguyễn Minh Tiến.

Đồng chí Trần Ngọc Thuỵ - Bí thư chi bộ trao quyết định cho Đảng viên mới Nguyễn Đình Dũng.

Đảng viên của chi bộ trong buổi lễ kết nạp Đảng - Ngày 03 tháng 7 năm 2010.
Comments