Điểm TK học kỳ 1, năm học 2011 - 2012

    Quý vị muốn xem kết quả điểm trung bình môn và xếp loại học lực  năm học 2011 - 2012 của con em mình hãy tải về máy các tệp đính kèm dưới đây, lưu ý, mỗi tệp đính kèm là 01 lớp. Xin trân trọng cảm ơn.
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 20, 2012, 8:17 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 20, 2012, 8:18 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 20, 2012, 8:20 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 20, 2012, 8:20 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 20, 2012, 8:21 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 20, 2012, 8:22 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 20, 2012, 8:22 PM
Comments