Thư viện bài giảng

        Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học cũng như việc hưởng ứng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tập thể sư phạm trường THCS B Thanh Nghị đã tự học, tự thiết kế một số giáo án điện tử trong đợt hội giảng cấp trường, cấp huyện. Các thày cô, đồng nghiệp cùng tham khảo và đóng góp ý kiến để nội dung giáo án, trình bày ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân thành cảm ơn!
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 20, 2009, 8:45 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 20, 2009, 8:46 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 29, 2009, 6:42 PM
ċ
GiaoanHGvòng1(08-09).rar
(9172k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 20, 2009, 8:51 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 29, 2009, 6:43 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 31, 2009, 8:53 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 31, 2009, 8:53 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 31, 2009, 8:53 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 31, 2009, 2:08 AM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 31, 2009, 2:08 AM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 31, 2009, 2:07 AM
ć
anh7.ppt
(844k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 20, 2009, 8:45 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 29, 2009, 6:42 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 29, 2009, 6:41 PM
Comments