Thông tin mới

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2013 - 2014
 KhốiNgữ văn Toán Tiếng Anh Sử Địa Vật lý Hoá Sinh  Xếp loại văn hoá  
 6847       Xếp chung  
 77611        khối 6, 7, 8 là: 
 817410      4/18  
 971337521

Khối 9: 1/18 
            Toàn trường 2/18 
        Trong kỳ thi Tiếng anh trên mạng Internet (IOE) cấp tỉnh có 02 học sinh tham gia và 
đều đạt giải khuyến khích đó là: Lê Thị Huyền và Nguyễn Thị Thùy Linh
        Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, có 6 em đỗ vào trường chuyên Biên Hòa, đó là:
                1. Lê Thị Huyền
                2. Vũ Hồng Duyên
                3. Nguyễn Thị Ngọc Anh
                4. Nguyễn Thị Thùy Linh
                5. Ngô Thảo Nhi
                6. Nguyễn Thị Ánh

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2012 - 2013
 KhốiNgữ văn Toán Tiếng Anh Sử Địa Vật lý Hoá Sinh Chạy 200m Ném bóng Xếp loại văn hoá  
 621511       Xếp chung  
 718 16 1        khối 6, 7, 8 là: 
 810 2 1      6/21  
 91 9106310 15 Khối 9: 6/21 
            Toàn trường 6/21 
      Có 01 em tham gia kỳ thi HSG tỉnh môn Ngữ văn 9, và đạt giải nhì Tỉnh (Em Đinh Văn Dũng)
      Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, có 3 em đỗ vào trường chuyên Biên Hoà,  
đó là: Em Đinh Văn Dũng: chuyên Nga; em Trần Thị Thu Hiển và Trịnh Đức Mỹ: chuyên Tin            

Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh năm học 2011 - 2012
 Khối Ngữ văn  Toán  Tiếng Anh  Sử  Địa  Vật lý  Hoá  Sinh  Cờ vua  Ném bóng  Xếp loại văn hoá   
 6 17 1 3               Xếp chung   
 7  19  4  1                khối 6, 7, 8 là:  
 8  8  2  18             2/21   
 9  17  1 5 7 9 14  Khối 9: 3/21  
                       Toàn trường 2/21  
     Có 03 em tham gia kỳ thi HSG tỉnh môn Toán 9; Vật lý 9 và  Hoá 9
                   trong đó có 01 giải 3 môn Toán ( Trịnh Văn Hậu) 
                                    và 01 giải Khuyến khích môn Vật lý (Nguyễn Minh Phước).
     Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, có 5 em đỗ vào trường chuyên Biên Hoà.  
     
Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011
 Khối Ngữ văn  Toán  Tiếng Anh  Sử  Địa  Vật lý  Hoá  Sinh  Cờ vua  Ném bóng  Xếp loại văn hoá   
 6 17 4 2               Xếp chung   
 7  19  8  17                khối 6, 7, 8 là:  
 8  11  2  1             5/21   
 9  7  8  3 3 3     Khối 9: 2/21  
                       Toàn trường 2/21  
     Có 01 em tham gia kỳ thi HSG tỉnh môn Hoá 9
     Có 01 em thi đỗ vào trường chuyên Biên Hòa ( Em Nguyễn Trung Kiên - Chuyên tin)
 
 
Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009 - 2010
 Khối Ngữ văn  Toán  Tiếng Anh  Sử  Địa  Vật lý  Hoá  Sinh  Cờ vua  Ném bóng  Xếp loại văn hoá   
 6 13 5 8               Xếp chung   
 7  5  2  2             3T   khối 6, 7, 8 là:  
 8  8  2  2             3/21   
 9  2  11  4 6 6 13      Khối 9: 2/21  
                       Toàn trường 1/21  
    Có 01 em đạt giải 3 HSG tỉnh môn Ngữ văn 9 ( Nguyễn Thị Thuỳ Dương)
    Có 02 em đỗ trường chuyên ( Chuyên Văn - Nguyễn Thị Thuỳ Dương; Chuyên Lý - Nguyễn Thị Phương)
    Có 01 em đạt giải 3 tỉnh ném bóng lớp 7
 
Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2008 - 2009
 Khối Ngữ văn  Toán  Tiếng Anh  Sử  Địa  Vật lý  Hoá  Sinh  Cờ vua  Ném bóng  Xếp loại văn hoá   
 6 12 6 3               Xếp chung   
 7  3  6  9                khối 6, 7, 8 là:  
 8  13  6  3     1         2/21   
 9  10  2  4 6 2  2     Khối 9: 1/21  
                      Toàn trường 1/21   
    Có 01 đỗ thủ khoa vào lớp 10 THPT Thanh Liêm B
 
Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2007 - 2008
 Khối Ngữ văn  Toán  Tiếng Anh  Sử  Địa  Vật lý  Hoá  Sinh  Cờ vua  Ném bóng  Xếp loại văn hoá   
 6 2 3 8               Xếp chung   
 7  1  3  1                khối 6, 7, 8 là:  
 8  2  4  4     2         1/21   
 9  14  1  12 3 10  14 14  Khối 9: 3/21  
                       Toàn trường 1/21  
 - Có 1 em đỗ vào trường chuyên ban Hà Nam ( Em Thuỷ - chuyên  Văn)   
 
 
Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2006 - 2007
 Khối Ngữ văn  Toán  Tiếng Anh  Sử  Địa  Vật lý  Hoá  Sinh  Cờ vua  Ném bóng  Xếp loại văn hoá   
 6 9 12 2               Xếp chung   
 7  5  1  4                khối 6, 7, 8 là:  
 8  15  1  2     5     1/21   
 9  1  1  3 10 6  3  6  1   Khối 9: 1/21  
                      Toàn trường 1/21   
- Có 2 em đỗ vào trường chuyên ban Hà Nam ( Em Hưng - chuyên Tin; em Hiệp - chuyên Văn)
 
Kết quả dự thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2005 - 2006
 Khối Ngữ văn  Toán  Tiếng Anh  Sử  Địa  Vật lý  Hoá  Sinh  Cờ vua  Ném bóng  Xếp loại văn hoá   
 6               Xếp chung   
 7  14  1  3              khối 6, 7, 8 là:  
 8  6  1  1        1    1/21  
 9  3  19  20  5  19     Khối 9: 7/21   
                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

    

 

 
   
Comments