Sơ yếu lý lịch cán bộ- giáo viên


Đồng chí: Trần Ngọc Thuỵ
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
Sinh năm : 1953
Quê quán: Thanh Liêm- Hà Nam 
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP Văn - Sử
Năm vào ngành: 1977
Năm bổ nhiệm quản lý: 1984
Các thành tích nổi bật: Giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm. Tiên phong trong các lĩnh vực hoạt động đặc biệt ứng dụng CNTT vào quản lý dạy và học
                                                                                                            
 


Đồng chí: Nguyễn Đức Minh

Chức vụ: Bí thư chi đoàn - Giáo viên
Sinh năm : 1979
Quê quán: Thanh Liêm- Hà Nam 
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP Văn - Sử
Năm vào ngành: 2001
Các thành tích nổi bật: Giáo viên dạy giỏi  cấp huyện năm 2004
 
 

Đồng chí: Nguyễn Duy Hải

Chức vụ: Giáo viên

Sinh năm : 1976

Quê quán: Thanh Liêm- Hà Nam 
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng Tiếng anh
Năm vào ngành: 1999
Các thành tích nổi bật:
 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hải
Chức vụ: Giáo viên
Sinh năm : 1980
Quê quán: Thanh Liêm- Hà Nam 
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP Văn - Sử
Năm vào ngành: 2001
Các thành tích nổi bật:
 

Đồng chí: Nguyễn Thuý Mùi
Chức vụ: Giáo viên
Sinh năm : 1985
Quê quán: Phủ Lý- Hà Nam 
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP Sinh - Kỹ
Năm vào ngành: 2007
Các thành tích nổi bật:
 

Đồng chí: Trần Thị Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Sinh năm : 1983
Quê quán: Thanh Liêm- Hà Nam 
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP Mỹ thuật
Năm vào ngành: 2005
Các thành tích nổi bật:
 

Đồng chí: Phạm Thị Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Sinh năm : 1987
Quê quán: Thanh Liêm- Hà Nam 
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP Địa - Sử
Năm vào ngành: 2008
Các thành tích nổi bật:
 


Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Sinh năm : 1985
Quê quán: Thanh Liêm- Hà Nam 
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP Toán - Lý
Năm vào ngành: 2006
Các thành tích nổi bật: