Khen thưởng năm học 2013 -2014

Trường THCS B Thanh Nghị                  DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

                                                                   NĂM HỌC 2013 – 2014

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

6A

Học sinh Giỏi

01

 

2

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

6A

Học sinh Giỏi

02

 

3

Đặng Thị Hà

6A

Học sinh Giỏi

03

 

4

Vũ Thị Kiều Phương

6B

Học sinh Giỏi

04

 

5

Trịnh Phạm Như Quỳnh

6B

Học sinh Giỏi

05

 

6

Nguyễn Thị Thuý An

7A

Học sinh Giỏi

06

 

7

Trần Thị Kim Anh

7A

Học sinh Giỏi

07

 

8

Lê Thị Thuý Hằng

7A

Học sinh Giỏi

08

 

9

Nguyễn Thị Hường

7A

Học sinh Giỏi

09

 

10

Vũ Văn Trường

7B

Học sinh Giỏi

10

 

11

Nguyễn Thị Trang

7B

Học sinh Giỏi

11

 

12

Nguyễn Thị Vân An

8A

Học sinh Giỏi

12

 

13

Phạm Thị Minh ánh

8A

Học sinh Giỏi

13

 

14

Nguyễn Thị Thu Huệ

8A

Học sinh Giỏi

14

 

15

Đỗ Thu Huyền

8A

Học sinh Giỏi

15

 

16

Trịnh Thị Phương Nhi

8B

Học sinh Giỏi

16

 

17

Lại Minh Trang

8B

Học sinh Giỏi

17

 

18

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

9A

Học sinh Giỏi

18

 

19

Lê Thị Huyền

9A

Học sinh Giỏi

19

 

20

Nguyễn Thị Mỹ Linh

9A

Học sinh Giỏi

20

 

21

Vũ Hồng Duyên

9A

Học sinh Giỏi

21

 

22

Nguyễn Thị Ngọc Anh

9A

Học sinh Giỏi

22

 

23

Ngô Thị Ngọc ánh

9A

Học sinh Giỏi

23

 

24

Đinh Thị Thanh Nhài

9B

Học sinh Giỏi

24

 

25

Ngô Thị Thảo Nhi

9B

Học sinh Giỏi

25

 

26

Nguyễn Thị Trang

9B

Học sinh Giỏi

26

 


Trường THCS B Thanh Nghị            DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

                                                                   NĂM HỌC 2013 – 2014

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1     

Đỗ Thị Ngọc ánh

6A

Học sinh Tiên Tiến

27

 

2     

Nguyễn Hoàng Anh

6A

Học sinh Tiên Tiến

28

 

3     

Dương Văn Duy

6A

Học sinh Tiên Tiến

29

 

4     

Đinh Trường Giang

6A

Học sinh Tiên Tiến

30

 

5     

Bùi Thị Mỹ Hạnh

6A

Học sinh Tiên Tiến

31

 

6     

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

6A

Học sinh Tiên Tiến

32

 

7     

Trịnh Đức Hậu

6A

Học sinh Tiên Tiến

33

 

8     

Trịnh Thị Hương

6A

Học sinh Tiên Tiến

34

 

9     

Đinh Thị Hường

6A

Học sinh Tiên Tiến

35

 

10    

Nguyễn Thị Thu Hường

6A

Học sinh Tiên Tiến

36

 

11    

Nguyễn Thị Khánh Ly

6B

Học sinh Tiên Tiến

37

 

12    

Ngô Xuân Nghĩa

6B

Học sinh Tiên Tiến

38

 

13    

Phạm Thị Quỳnh

6B

Học sinh Tiên Tiến

39

 

14    

Nguyễn Gia Tân

6B

Học sinh Tiên Tiến

40

 

15    

Lưu Quốc Tuấn

6B

Học sinh Tiên Tiến

41

 

16    

Nguyễn Thị Hồng

7A

Học sinh Tiên Tiến

42

 

17    

Nguyễn Thu Thuỷ

7B

Học sinh Tiên Tiến

43

 

18    

Đinh Thị Yến Nhi

7B

Học sinh Tiên Tiến

44

 

19    

Hà Đình Quyền

7B

Học sinh Tiên Tiến

45

 

20    

Phạm Thị Lan Anh

8A

Học sinh Tiên Tiến

46

 

21    

Trần Tuấn Anh

8A

Học sinh Tiên Tiến

47

 

22    

Trần Vân Anh

8A

Học sinh Tiên Tiến

48

 

23    

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

8A

Học sinh Tiên Tiến

49

 

24    

Đào Xuân Giới

8A

Học sinh Tiên Tiến

50

 

25    

Nguyễn Thị Thu Hà

8A

Học sinh Tiên Tiến

51

 

26    

Hoàng Văn Hải

8A

Học sinh Tiên Tiến

52

 

27    

Nguyễn Văn Hải

8A

Học sinh Tiên Tiến

53

 

28    

Nguyễn Thị Hoa

8A

Học sinh Tiên Tiến

54

 

29    

Nguyễn Thị Hương

8A

Học sinh Tiên Tiến

55

 

30    

Nguyễn Thị Phương Lan

8A

Học sinh Tiên Tiến

56

 

31    

Đào Thị Ngọc Linh

8A

Học sinh Tiên Tiến

57

 

32    

Lê Thị Mai

8B

Học sinh Tiên Tiến

58

 

33    

Nguyễn Thị Hằng Nga

8B

Học sinh Tiên Tiến

59

 

34    

Nguyễn Minh Ngọc

8B

Học sinh Tiên Tiến

60

 

35    

Đinh Thị Thu Nhung

8B

Học sinh Tiên Tiến

61

 

36    

Vũ Thị Hồng Niên

8B

Học sinh Tiên Tiến

62

 

37    

Nguyễn Đức Tâm

8B

Học sinh Tiên Tiến

63

 

38    

Đỗ Văn Thành

8B

Học sinh Tiên Tiến

64

 

39    

Lê Thị Thu Trang

8B

Học sinh Tiên Tiến

65

 

40    

Bùi Xuân Trường

8B

Học sinh Tiên Tiến

66

 

41    

Nguyễn Thị Hải Yến

8B

Học sinh Tiên Tiến

67

 

42    

Nguyễn Viết An

9A

Học sinh Tiên Tiến

68

 

43    

Đỗ Minh Chiến

9A

Học sinh Tiên Tiến

69

 

44    

Hà Thành Đạt

9A

Học sinh Tiên Tiến

70

 

45    

Nguyễn Phú Đức

9A

Học sinh Tiên Tiến

71

 

46    

Nguyễn Mạnh Dũng

9A

Học sinh Tiên Tiến

72

 

47    

Nguyễn Thế Duy

9A

Học sinh Tiên Tiến

73

 

48    

Hoàng Thị Bích Hằng

9A

Học sinh Tiên Tiến

74

 

49    

Trần Thị Hậu

9A

Học sinh Tiên Tiến

75

 

50    

Trần Thị Hiền

9A

Học sinh Tiên Tiến

76

 

51    

Trần Thị Hiền

9A

Học sinh Tiên Tiến

77

 

52    

Trần Việt Hoàng

9A

Học sinh Tiên Tiến

78

 

53    

Trần Thị Ngọc

9B

Học sinh Tiên Tiến

79

 

54    

Lê Thị Quỳnh

9B

Học sinh Tiên Tiến

80

 

55    

Trần Thuỳ Thảo

9B

Học sinh Tiên Tiến

81

 

56    

Vũ Thị Thảo

9B

Học sinh Tiên Tiến

82

 

57    

Nguyễn Thị Thu

9B

Học sinh Tiên Tiến

83

 

58    

Trần Thanh Trà

9B

Học sinh Tiên Tiến

84

 

59    

Trịnh Thị Trang

9B

Học sinh Tiên Tiến

85

 

Comments