Danh sách HS khen thưởng- Thi lại - Ở lại lớp

1. Danh sách học sinh khen thưởng năm học 2008 - 2009

Danh sách học sinh Giỏi

Năm học 2008 – 2009

TT

Họ và tên

Lớp

1

Lê Tuấn Anh

6A

2

Nguyễn Thị Hồng

6A

3

Trần Thị Hường

6A

4

Ngô Thị Hiền

6A

5

Vũ Văn Nam

6B

6

Trịnh Văn Hậu

6B

7

Đỗ Thị Trang

6B

8

Nguyễn Thị Thu Trang

6B

9

Nguyễn Minh Phước

6B

10

Hà Thị ánh

7A

11

Đào Xuân Cương

7A

12

Lê Thị Hằng

7A

13

Nguyễn Hồng Hải

7A

14

Nguyễn Thị Thanh Nhài

7B

15

Ngô Thị Hải Yến

7C

16

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

8A

17

Trần Thị Hạnh

8A

18

Nguyễn Văn Hoàng Hưng

8A

19

Nguyễn Thị Ly

8B

20

Nguyễn Giang Nam

8B

21

Trịnh Thị Dung

8C

22

Vũ Tùng Lâm

8C

23

Trịnh Thu Quỳnh

8C

24

Lê Thị Bảo Yến

8C

25

Phạm Thị Hương

9A

26

Nguyễn Đức Nam

9B

27

Trần Ngọc Quang

9B

28

Hoàng Anh Tuấn

9B

29

Nguyễn Anh Tuấn

9B

30

Ngô Thảo Vân

9B

31

Nguyễn Thị Tuyết

9B

 

Danh sách học sinh tiên tiến

                                                                                 Năm học 2008 – 2009

TT

Họ và tên

Lớp

1

Trần Thành Công

6A

2

Trịnh Thị Mai Hoa

6A

3

Trần Thị Nhi

6B

4

Đinh Đức Thắng

6B

5

Nguyễn Thị Liên

6B

6

Trần Thị Thanh Thuyên

6B

7

Vũ Thị Thương

6B

8

Phạm Quang Tuấn

6B

9

Trần Thị Bích Phương

6B

10

Nguyễn Thị Nguyệt

6B

11

Vũ Thị Kim Anh

7A

12

Đinh Văn Dũng

7A

13

Nguyễn Thị Hạnh

7A

14

Nguyễn Thị Thu Hiền

7A

15

Lê Thái Hoà

7A

16

Lê Thị Thuỳ Linh

7B

17

Nguyễn Văn Hoàng

7C

18

Nguyễn Thị Hồng Đức Hạnh

8A

19

Hoàng Thị Hiên

8A

20

Vũ Văn Hưng

8A

21

Hoàng Ngọc Hồng

8A

22

Trần Thị Nga

8C

23

Đào Thị Quyên

8C

24

Vũ Văn Tuyên

8C

25

Phạm Thị Vân

8C

26

Nguyễn Thị Vân

8C

27

Ngô Quang Việt

8C

28

Trần Thị Yến

8C

29

Trần Thị Yến

8C

30

Hoàng Tuấn Anh

9A

31

Trần Văn Duy

9A

32

Đinh Thị Hằng

9A

33

Nguyễn Thị Lệ

8B

34

Nguyễn Văn Ngọc

8B

35

Lê Hữu Phúc

8B

36

Nguyễn Thị Thảo

8B

37

Nguyễn Thị Thu

8B

38

Đinh Thị Nga

8B

 
2. Danh sách học sinh rèn luyện lại Hạnh kiểm trong hè
 
                     Không có
3. Danh sách học sinh thi lại
    

STT

Họ và tên

Lớp

Các môn có điểm tổng kết dưới trung bình

Toán

Hoá

Sinh

Văn

Sử

Địa

Anh

GD

CN

1

Đinh Thế Anh

6a

27

20

 

38

32

 

 

33

30

36

2

Nhữ Văn Đại

6a

30

21

 

46

41

 

39

30

32

 

3

Nguyễn Quốc Đạt

6a

37

 

 

 

44

 

 

37

47

 

4

Nguyễn Khắc Điệp

6a

29

36

 

43

37

47

 

41

44

37

5

Lão Văn Huy

6a

34

44

 

27

35

48

 

44

44

35

6

Đỗ Văn Ngọc

6B

 

32

 

33

33

43

46

38

36

48

7

Vũ Văn Tuấn

6B

46

40

 

 

 

44

42

 

 

 

8

Nguyễn Văn Hiệp

7a

30

47

 

 

31

 

47

29

32

 

9

Phạm Xuân Hải

7a

45

49

 

 

 

 

41

40

 

 

10

Nguyễn Văn Bính

7a

33

47

 

 

41

 

47

32

 

49

11

Đinh Ngọc Hân

7a

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

12

Nhữ Văn Dương

7a

42

 

 

 

 

 

47

34

 

 

13

Nguyễn Văn Hưng

7B

44

48

 

 

45

 

 

46

 

 

14

Nguyễn Văn Thành

7C

40

 

 

 

 

 

 

28

 

 

15

Trần Văn Tiến

7C

 

 

 

46

48

 

47

40

47

 

16

Trần Văn Triệu

7C

42

 

 

45

48

 

 

38

 

48

17

Trần Anh Văn

7C

28

 

 

 

41

 

 

38

35

 

18

Lê Văn Chinh

8A

49

 

47

 

42

 

 

40

 

 

19

Lương Thị Diệu

8A

41

 

34

 

47

 

 

38

 

 

20

Nguyễn Văn Đông

8A

40

45

38

 

35

 

 

40

46

 

21

Nguyễn Thị Hồng a

8A

47

 

32

 

 

 

 

 

 

 

22

Lại Văn Hoàn

8B

31

48

20

43

30

44

45

36

35

41

23

Nguyễn Thị Nhung

8B

30

 

30

45

33

 

44

 

 

 

24

Vũ Thị Phương

8B

42

 

43

 

49

 

 

 

 

 

25

Ngô Thị Phượng

8B

34

47

 

48

41

 

 

 

 

 

26

Trần Văn Sang

8B

35

 

 

 

43

 

 

 

 

 

27

Nguyễn Khắc Thành

8B

38

43

39

 

27

 

 

29

 

 

28

Nguyễn Văn Toàn

8C

28

42

34

44

 

 

28

 

 

 

29

Phạm Văn Tuấn

8C

45

 

43

 

 

 

 

 

 

 

30

Trần Tuấn Vũ

8C

36

 

47

 

 

 

35

 

 

 

31

Trần Xuân Tiến

8C

39

46

 

 

 

46

40

 

48

 

32

Nguyễn Dưỡng Hưng

8C

29

34

 

48

48

48

31

 

48

 

  4. Danh sách học sinh ở lại lớp
 

TT

Họ và tên

Lớp

 

 

1

Trần Văn Lượng

6B

 

 

2

Đỗ Văn Minh

6B

 

 

3

Trần Văn Lương

6B

 

 

4

Trần Văn Luận

6B

 

 

5

Nguyễn Văn Thuấn

7C

 

 

6

Nguyễn Văn Nam

8A