Trang chủ

Lịch sử phát triển và trưởng thành Trường THCS B Thanh Nghị - Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam
    Trường THCS B Thanh Nghị được thành lập từ năm 1971,
                                                Xem tiếp >>
Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên.
    Năm học 2008 - 2009, trường THCS B Thanh Nghị có
                                                Xem tiếp>>
Danh sách  giáo viên tổ Khoa học tự nhiên
    Tổ KHTN năm học 2008 - 2009, trường THCS B Thanh Nghị có
                                    Xem tiếp>>