Hình ảnh sơ kết kỳ 1

Đội văn nghệ của nhà trường

Tốp ca biểu diễn
Hình ảnh buổi lễ chào cờ

Học sinh tiên tiến khối 6Học sinh giỏi học kỳ 1

Học sinh tiên tiến khối 7

Học sinh tiên tiến khối 8Học sinh đạt điểm cao trong kỳ kiểm tra học kỳ 1


Các tập thể lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ kỳ 1


Học sinh nghèo vượt khó


Học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tiếng anh trên mạng


Học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi HSG văn hóa lớp 9Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể CB-GV-CNV tọa đàm sau buổi lể sơ kết
Comments