Recent site activity

Jun 11, 2014, 1:13 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Lịch sử phát triển và truyền thống nhà trường
Jun 11, 2014, 1:03 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 11, 2014, 12:56 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Thông tin mới
Jun 11, 2014, 12:52 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM
Jun 11, 2014, 12:48 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam updated DSC00171 (FILEminimizer).JPG
Jun 11, 2014, 12:44 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:15 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam updated DSC00175 (FILEminimizer).JPG
Jun 2, 2014, 2:09 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00171 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:09 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00170 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:08 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00169 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:08 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00168 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:08 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00167 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:08 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00166 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:08 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00165 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:08 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00164 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:08 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00163 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:07 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00162 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:07 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00161 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:07 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached DSC00175 (FILEminimizer).JPG to Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Jun 2, 2014, 2:06 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM
Jun 2, 2014, 2:05 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam created Ảnh TK năm học 2013 - 2014
Mar 19, 2014, 6:30 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached Kiem tra 24 tuan.xls to Điểm học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
Mar 19, 2014, 6:29 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached Kiem tra 8 tuan (13-14).xls to Điểm học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
Mar 19, 2014, 6:29 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached Kiem tra ky 1(13-14).xls to Điểm học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
Mar 19, 2014, 6:28 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam deleted attachment 5B.xls from Điểm học kỳ 1 năm học 2013 - 2014