Recent site activity

Jul 30, 2014, 7:47 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Ảnh chia tay Cán bộ quản lý
Jul 30, 2014, 7:40 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached IMG_0718.JPG to Ảnh chia tay Cán bộ quản lý
Jul 30, 2014, 7:39 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached IMG_0717.JPG to Ảnh chia tay Cán bộ quản lý
Jul 30, 2014, 7:35 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam attached IMG_0716.JPG to Ảnh chia tay Cán bộ quản lý
Jul 30, 2014, 7:33 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM
Jul 30, 2014, 7:32 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM
Jul 30, 2014, 7:32 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam created Ảnh chia tay Cán bộ quản lý
Jul 16, 2014, 5:52 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Tổ chủ nhiệm
Jul 16, 2014, 5:49 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Cơ cấu tổ chức trong cơ quan
Jul 16, 2014, 5:46 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Cơ cấu tổ chức trong cơ quan
Jul 16, 2014, 5:36 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Liên đội TN TP HCM
Jul 16, 2014, 5:33 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Ban chấp hành công đoàn
Jul 16, 2014, 5:26 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Kết quả thi vào lớp 10, năm học 2013-2014
Jul 16, 2014, 5:23 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM
Jul 16, 2014, 5:22 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam created Kết quả thi vào lớp 10 năm học 2013 - 2014
Jul 16, 2014, 5:20 PM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM
Jul 16, 2014, 7:35 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam created Kết quả thi vào lớp 10, năm học 2013-2014
Jul 16, 2014, 7:32 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM
Jul 10, 2014, 12:55 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Khen thưởng năm học 2013 -2014
Jul 10, 2014, 12:45 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM
Jul 10, 2014, 12:44 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam created Khen thưởng năm học 2013 -2014
Jul 10, 2014, 12:43 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Thông tin mới
Jun 11, 2014, 1:28 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên
Jun 11, 2014, 1:25 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Lịch sử phát triển và truyền thống nhà trường
Jun 11, 2014, 1:19 AM Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam edited Lịch sử phát triển và truyền thống nhà trường

older | newer