Thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013

Trường THCS B Thanh Nghị                                                        DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

                                                                                                      NĂM HỌC 2012 – 2013

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1

Đinh Văn Dũng

9A

Học sinh Giỏi

01

 

2

Trần Thị Thu Hiển

9A

Học sinh Giỏi

02

 

3

Đỗ Thị Hằng

9A

Học sinh Giỏi

03

 

4

Ngô Quang Linh

9B

Học sinh Giỏi

04

 

5

Nguyễn Thùy Linh

9B

Học sinh Giỏi

05

 

6

Nguyễn Thị Bích Ngọc

9B

Học sinh Giỏi

06

 

7

Trịnh Minh Quang

9B

Học sinh Giỏi

07

 

8

Bùi Thị Thương

9B

Học sinh Giỏi

08

 

9

Vũ Thị Thanh Thảo

9B

Học sinh Giỏi

09

 

10

Nguyễn Thị Thùy Linh

8A

Học sinh Giỏi

10

 

11

NguyễnThị Ngọc Anh

8A

Học sinh Giỏi

11

 

12

Lê Thị Huyền

8A

Học sinh Giỏi

12

 

13

Vũ Hồng Duyên

8A

Học sinh Giỏi

13

 

14

Trần Thị Hiền

8A

Học sinh Giỏi

14

 

15

Ngô Thị Ngọc ¸nh

8A

Học sinh Giỏi

15

 

16

Trần Thị Ngọc

8B

Học sinh Giỏi

16

 

17

Đinh Thị Thanh Nhài

8B

Học sinh Giỏi

17

 

18

Ngô Thị Thảo Nhi

8B

Học sinh Giỏi

18

 

19

Nguyễn Thị Trang

8B

Học sinh Giỏi

19

 

20

Nguyễn Thị Vân An

7A

Học sinh Giỏi

20

 

21

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

7A

Học sinh Giỏi

21

 

22

Đỗ Thu Huyền

7A

Học sinh Giỏi

22

 

23

Nguyễn Thị Hằng Nga

7B

Học sinh Giỏi

23

 

24

Trịnh Thị Phương Nhi

7B

Học sinh Giỏi

24

 

25

Đinh Thị Thu Nhung

7B

Học sinh Giỏi

25

 

26

Lại Minh Trang

7B

Học sinh Giỏi

26

 

27

Nguyễn Thị HảI Yến

7B

Học sinh Giỏi

27

 

28

Nguyễn Thị Thúy An

6A

Học sinh Giỏi

28

 

29

Đinh Việt Anh

6A

Học sinh Giỏi

29

 

30

Nguyễn Đưc Anh

6A

Học sinh Giỏi

30

 

31

Trần Thị Kim Anh

6A

Học sinh Giỏi

31

 

32

Trần Vũ Anh

6A

Học sinh Giỏi

32

 

33

Nguyễn Thị Hường

6A

Học sinh Giỏi

33

 

34

Vũ Văn Trường

6B

Học sinh Giỏi

34

 

35

Nguyễn Thị Trang

6B

Học sinh Giỏi

35

 

36

Trần Diệu Thương

6B

Học sinh Giỏi

36

 

37

Đặng Phương Nam

6B

Học sinh Giỏi

37

 

38

Nguyễn Đức Thịnh

6B

Học sinh Giỏi

38

 

39

Nguyễn Thu Thủy

6B

Học sinh Giỏi

39

 

40

Đinh Thị Yến Nhi

6B

Học sinh Giỏi

40

 

 

Trường THCS B Thanh Nghị                                                            DANH SÁCH HỌC SINH TT

                                                                                                           NĂM HỌC 2012 – 2013

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………………………)

Mức thưởng:………………………………………………………….

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1

Đinh Thị ¸nh

9A

Học sinh Tiên Tiến

41

 

2

Nguyễn Đức Chính

9A

Học sinh Tiên Tiến

42

 

3

Dương Văn Đông

9A

Học sinh Tiên Tiến

43

 

4

Nguyễn Văn Dương

9A

Học sinh Tiên Tiến

44

 

5

Vũ Thị Hà

9A

Học sinh Tiên Tiến

45

 

6

Phạm Đức Hải

9A

Học sinh Tiên Tiến

46

 

7

Hoàng Thu Hằng

9A

Học sinh Tiên Tiến

47

 

8

Nhữ Thị Hạnh

9A

Học sinh Tiên Tiến

48

 

9

Vũ Văn Hậu

9A

Học sinh Tiên Tiến

49

 

10

Hoàng Thị Thanh Hiền

9A

Học sinh Tiên Tiến

50

 

11

Nguyễn Thị Hiền

9A

Học sinh Tiên Tiến

51

 

12

Đinh Minh Hoàng

9A

Học sinh Tiên Tiến

52

 

13

Nhữ Thị Lan

9A

Học sinh Tiên Tiến

53

 

14

Phạm Thị Phương Liên

9B

Học sinh Tiên Tiến

54

 

15

Nguyễn Thị Linh

9B

Học sinh Tiên Tiến

55

 

16

Trần Thị Loan

9B

Học sinh Tiên Tiến

56

 

17

Trịnh Đức Mỹ

9B

Học sinh Tiên Tiến

57

 

18

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

9B

Học sinh Tiên Tiến

58

 

19

Lão Thị Thu Thảo

9B

Học sinh Tiên Tiến

59

 

20

Nguyễn Thị Thùy Trang

9B

Học sinh Tiên Tiến

60

 

21

Đinh Thị Ngân

9B

Học sinh Tiên Tiến

61

 

22

Nguyễn Thị Mỹ Linh

8A

Học sinh Tiên Tiến

62

 

23

Trần Việt Hoàng

8A

Học sinh Tiên Tiến

63

 

24

Trần Thị Hiền

8A

Học sinh Tiên Tiến

64

B

25

Hoàng Thị Bích Hằng

8A

Học sinh Tiên Tiến

65

 

26

Lê Văn Hòa

8A

Học sinh Tiên Tiến

66

 

27

Nguyễn Mạnh Dũng

8A

Học sinh Tiên Tiến

67

 

28

Nguyễn Viết An

8A

Học sinh Tiên Tiến

68

 

29

Nguyễn Thị Ngọc Anh

8A

Học sinh Tiên Tiến

69

A

30

Trần Thị Hậu

8A

Học sinh Tiên Tiến

70

 

31

Hà Thành Đạt

8A

Học sinh Tiên Tiến

71

 

32

Đỗ Minh Chiến

8A

Học sinh Tiên Tiến

72

 

33

Nguyễn Phú Đức

8A

Học sinh Tiên Tiến

73

 

34

Nguyễn Thị Hà

8A

Học sinh Tiên Tiến

74

 

35

Phạm Thị Thu Hương

8A

Học sinh Tiên Tiến

75

 

36

Nguyễn Thị Ngà

8B

Học sinh Tiên Tiến

76

 

37

Lê Thị Quỳnh

8B

Học sinh Tiên Tiến

77

 

38

Nguyễn Thị Thắm

8B

Học sinh Tiên Tiến

78

 

39

Trần Thùy Thảo

8B

Học sinh Tiên Tiến

79

 

40

Vũ Thị Thảo

8B

Học sinh Tiên Tiến

80

 

41

Dương Thị Thoa

8B

Học sinh Tiên Tiến

81

 

42

Nguyễn Thị Thu

8B

Học sinh Tiên Tiến

82

 

43

Lê Ngọc Thức

8B

Học sinh Tiên Tiến

83

 

44

Trần Thanh Trà

8B

Học sinh Tiên Tiến

84

 

45

Trịnh Thị Trang

8B

Học sinh Tiên Tiến

85

 

46

Dương Quốc Tú

8B

Học sinh Tiên Tiến

86

 

47

Phạm Thị Lan Anh

7A

Học sinh Tiên Tiến

87

 

48

Phạm Thị Minh ¸nh

7A

Học sinh Tiên Tiến

88

 

49

Đào Xuân Giới

7A

Học sinh Tiên Tiến

89

 

50

Nguyễn Văn Hải

7A

Học sinh Tiên Tiến

90

 

51

Nguyễn Thị Khánh Hiền

7A

Học sinh Tiên Tiến

91

 

52

Nguyễn Thị Hoa

7A

Học sinh Tiên Tiến

92

 

53

Nguyễn Thị Thu Huệ

7A

Học sinh Tiên Tiến

93

 

54

Đinh Quốc Hưng

7A

Học sinh Tiên Tiến

94

 

55

Nguyễn Thị Hương

7A

Học sinh Tiên Tiến

95

 

56

Phạm Thị Huyền

7A

Học sinh Tiên Tiến

96

 

57

Nguyễn Thị Phương Lan

7A

Học sinh Tiên Tiến

97

 

58

Đào Thị Ngọc Linh

7A

Học sinh Tiên Tiến

98

 

59

Phạm Thảo Ly

7B

Học sinh Tiên Tiến

99

 

60

Lê Thị Mai

7B

Học sinh Tiên Tiến

100

 

61

Hoàng Quang Minh

7B

Học sinh Tiên Tiến

101

 

62

Nguyễn Minh Ngọc

7B

Học sinh Tiên Tiến

102

 

63

Vũ Thị Hồng Niên

7B

Học sinh Tiên Tiến

103

 

64

Đào Thị Kim Oanh

7B

Học sinh Tiên Tiến

104

 

65

Nguyễn Thị Kim Oanh

7B

Học sinh Tiên Tiến

105

 

66

Bạch Hồng Phúc

7B

Học sinh Tiên Tiến

106

 

67

Nguyễn Văn Phúc

7B

Học sinh Tiên Tiến

107

 

68

Trần Văn Sơn

7B

Học sinh Tiên Tiến

108

 

69

Nguyễn Đức Tâm

7B

Học sinh Tiên Tiến

109

 

70

Đỗ Văn Thành

7B

Học sinh Tiên Tiến

110

 

71

Lê Thị Thu Trang

7B

Học sinh Tiên Tiến

111

 

72

Nguyễn Thị Huyền Trang

7B

Học sinh Tiên Tiến

112

 

73

Bùi Xuân Trường

7B

Học sinh Tiên Tiến

113

 

74

Phạm Quốc Cương

6A

Học sinh Tiên Tiến

114

 

75

Lê Thị Thúy Hằng

6A

Học sinh Tiên Tiến

115

 

76

Nguyễn Thị Hương

6A

Học sinh Tiên Tiến

116

 

77

Nguyễn Thị Hải

6A

Học sinh Tiên Tiến

117

 

78

Nguyễn Thị Hằng

6A

Học sinh Tiên Tiến

118

 

79

Nguyễn Văn Hồng

6A

Học sinh Tiên Tiến

119

 

80

Vũ Thị Mến

6B

Học sinh Tiên Tiến

120

 

81

Đỗ Thị Hồng Nhung

6B

Học sinh Tiên Tiến

121

 

82

Trần Thị Phượng

6B

Học sinh Tiên Tiến

122

 

83

Hoàng Thị Quỳnh

6B

Học sinh Tiên Tiến

123

 

84

Hà Đình Quyền

6B

Học sinh Tiên Tiến

124

 

85

Đinh Văn Sỹ

6B

Học sinh Tiên Tiến

125

 

86

Nguyễn Thị Thảo

6B

Học sinh Tiên Tiến

126

 

87

Nhữ Thị Trang

6B

Học sinh Tiên Tiến

127

 

88

Trần Đình Việt

6B

Học sinh Tiên Tiến

128

 


Comments