Kết quả thi vào lớp 10, năm học 2013-2014

Họ và Tên Ngày sinh KK Văn Toán Anh Cộng Kết quả
Nguyễn Viết  An 08/08/1999 1.5 6 5.75 5.75 30.75  Đỗ
Nguyễn Thị Ngọc  Anh 25/02/1999 1.5 4.5 5.5 2.75 24.25  Đỗ
Nguyễn Thị Ngọc  Anh 14/09/1999         0 Chuyên Tin
Ngô Thị Ngọc  ánh 21/11/1999         0 Chuyên Tin
Nguyễn Văn  Chí 10/03/1999 1.5 1.25 3.75 3.5 15  Hỏng
Đỗ Minh  Chiến 22/03/1999 1.5 4.5 8.25 4.75 31.75  Đỗ
Hà Thành  Đạt 22/06/1999 1.5 5 8.25 6.75 34.75  Đỗ
Nguyễn Thị  Điệp 28/07/1999         0 Không thi
Nguyễn Phú  Đức 05/09/1999 1.5 7 7.25 3.5 33.5  Đỗ
Nguyễn Thị Kim  Dung 08/10/1999 1.5 4.25 3.25 4.25 20.75  Đỗ
Nguyễn Mạnh  Dũng 12/08/1999         0 Đỗ
Lê Văn  Dương 25/12/1999 3.5 5.75 3.75 3.5 26  Đỗ
Nguyễn Thế  Duy 21/11/1999 1.5 5 7.25 6.25 32.25  Đỗ
Vũ Hồng  Duyên 24/08/1999         0 Chuyên Tin
Nguyễn Thị 08/03/1999 1.5 7.75 6.75 3.25 33.75  Đỗ
Hoàng Thị Bích  Hằng 04/04/1999 1.5 6.25 6.75 3 30.5  Đỗ
Trần Thị Hậu 02/06/1999 1.5 5.75 8.25 3.75 33.25  Đỗ
Trần Thị  Hiền 09/11/1999 1.5 7.5 9.25 5.75 40.75  Đỗ
Trần Thị  Hiền 22/12/1999 1.5 6.25 6.25 6.75 33.25  Đỗ
Ngô Trung  Hiếu 06/09/1999 1.5 4 6.25 3 25  Đỗ
Nguyễn Văn  Hiếu 22/09/1999 1 2.75 4.75 4.75 20.75  Đỗ
Trần Thị  Hoa 21/01/1999 1.5 6.25 2.5 2.5 21.5  Đỗ
Lê Văn  Hoà 02/05/1999 1.5 4 7.25 6 30  Đỗ
Đinh Trọng  Hoàng 28/06/1999 1.5 4.75 2.25 3.5 19  Đỗ
Trần Việt  Hoàng 21/07/1999         0 Đỗ
Nguyễn Văn  Huấn 04/05/1999 1.5 4.5 6.25 3.5 26.5  Đỗ
Phạm Thị Thu  Hương 25/10/1999 1.5 5 3.5 6 24.5  Đỗ
Lê Thị  Huyền 09/11/1999         0 Chuyên Tin
Nguyễn Mỹ  Linh 09/07/1999         0 Không thi
Nguyễn Thị Mỹ  Linh 28/05/1999 1.5 7.25 9.25 7 41.5  Đỗ
Trần Đức  Linh 14/11/1999 1.5 4 1.75 3.75 16.75  Đỗ
Nguyễn Thị Thuỳ Linh 01/11/1999         0 Chuyên Tin
Phạm Tấn  Minh 20/06/1999 1.5 4.25 6 3.75 25.75  Đỗ
NGUYỄN NHẬT  MINH 17/12/1999 1.5 5.75 5 2.25 25.25  Đỗ
VŨ VĂN  NAM  17/12/1999 1.5 2.25 3.25 3.25 15.75  Hỏng
NGUYỄN THỊ  NGÀ 19/05/1999 1.5 6 8 4.5 34  Đỗ
LÃO THỊ  NGỌC 10/12/1999         0 Không thi
TRẦN ĐÌNH  NGỌC 07/09/1999 1.5 6.5 4.75 3.75 27.75  Đỗ
TRẦN THỊ  NGỌC 06/08/1999 1.5 7 7 6.75 36.25  Đỗ
NGUYỄN VĂN  NGUYÊN 13/12/1999         0 Không thi
ĐINH THỊ THANH  NHÀI 05/09/1999         0 Đỗ
NGÔ THỊ THẢO  NHI 08/07/1999         0 Chuyên Tin
NGUYỄN CẨM  NHI 11/10/1999 1.5 5.75 4 5 26  Đỗ
LÊ THỊ  QUỲNH 05/08/1999 1.5 6.75 7.5 6.75 36.75  Đỗ
NGUYỄN THỊ  THẮM 06/06/1999 1.5 6.5 5 4.25 28.75  Đỗ
TRẦN THUỲ  THẢO 06/09/1999 1.5 6 8.25 4.5 34.5  Đỗ
VŨ THỊ  THẢO 21/04/1999 1.5 5.75 7 5.25 32.25  Đỗ
NGUYỄN HOÀNG  THIÊN 29/07/1999 1.5 4 8.25 6.25 32.25  Đỗ
DƯƠNG THỊ  THOA 18/10/1999 1.5 4 6 4.5 26  Đỗ
NGUYỄN THỊ  THU 10/06/1999 1.5 7 7.25 6.5 36.5  Đỗ
ĐINH THỊ  THƯ 15/10/1999 1.5 6 5.5 3.25 27.75  Đỗ
LÊ THỊ  THƯ 16/05/1999 1.5 5.5 1.25 2.5 17.5  Đỗ
DƯƠNG MINH  THUẬN 10/09/1999 1.5 2.25 3.5 4 17  Đỗ
LÊ NGỌC  THỨC 07/06/1999 1.5 6.25 6.75 3.25 30.75  Đỗ
LÊ ĐỨC  TỈNH 07/11/1999 1.5 5.25 7.25 7 33.5  Đỗ
TRẦN THANH  TRÀ 09/06/1999 1.5 6.25 8.5 7.75 38.75  Đỗ
Trịnh Thị Trang 09/06/1999 1.5 8 7 7 38.5  Đỗ
NGUYỄN THỊ  TRANG 13/12/1999 1.5 6.5 9.25 8.75 41.75  Đỗ
DƯƠNG QUỐC  29/01/1999 1.5 4 6.75 5.5 28.5  Đỗ
ĐÀO ANH  TUẤN 20/10/1999 1.5 2.5 1 4.5 13  Hỏng
PHẠM THỊ  TUYẾT 15/06/1999 1.5 3.75 1.25 2.25 13.75  Hỏng
HOÀNG THẾ 01/09/1999 1.5 5 2.5 3.5 20  Đỗ
Comments