Điểm học kỳ 1 năm học 2013 - 2014

Các thày cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh muốn biết điểm chi tiết hãy tải về máy các tệp đính kèm dưới đây.

Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 19, 2014, 6:30 PM
Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 19, 2014, 6:29 PM
Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 19, 2014, 6:29 PM
Comments