Lịch giảng dạy

Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:01 (Từ ngày 24 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2      
 Thứ 3      
 Thứ 4      
 Thứ 5      
 Thứ 6      
 Thứ 7      
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:02 (Từ ngày 31 tháng 8 đến 06 tháng 9 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2      
 Thứ 3      
 Thứ 4      
 Thứ 5      
 Thứ 6      
 Thứ 7

 Khai giảng năm học mới

   
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:03 (Từ ngày 07 tháng 9 đến 13 tháng 9 năm 2009)
                                                    Giáo viên trực:  Buổi sáng: Vũ Thị Thanh Loan
                                                                               Buổi chiều: Nguyễn Đình Dũng
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2

 GVCN nhận vở khuyến học phát cho học sinh.     Học theo TKB. Sao đỏ theo dõi thi đua

 GVCN nhận vở khuyến học phát cho học sinh.   Học theo TKB. Sao đỏ theo dõi thi đua  
 Thứ 3  Văn phòng nộp báo cáo.  Học bình thường   
 Thứ 4  Học bình thường  Học bình thường  
 Thứ 5  Ký duyệt giáo án. Học bình thường Ký duyệt giáo án. Học bình thường.                      15 giờ họp chi bộ   
 Thứ 6  Học bình thường. TPT, trực tuần, sao đỏ tổng hợp thi đua tuần Học bình thường. TPT, trực tuần, sao đỏ tổng hợp thi đua tuần   
 Thứ 7  Học  bình thường. Hội ý tuần sau tiết 2 Học  bình thường. Hội ý tuần sau tiết 2   
 Chủ nhật Sửa điện Lắp ống nước   
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:04 (Từ ngày 14 tháng 9 đến 20 tháng 9 năm 2009)
                                                        Giáo viên trực:  Buổi sáng: Trần Thị Tám
                                                                                   Buổi chiều: Ngô Thị Hồng Huế
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Thực hiện TKB mới. Văn phòng thanh toán tiền hồ sơ với PGD  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Thực hiện TKB mới.  
 Thứ 3  GVCN ca chiều làm sổ lớp. Học bình thường GVCN ca sáng làm sổ lớp. Học bình thường  
 Thứ 4  Học bình thường Học bình thường   
 Thứ 5  Ký duyệt giáo án. Học bình thường Học bình thường. Các tổ chuyên môn thảo luận chỉ tiêu năm học của cá nhân, tổ.  Nộp đơn xử dụng giáo án in trên máy vi tính.  
 Thứ 6  Học bình thường. Tổng hợp thi đua tuần Học bình thường. Tổng hợp thi đua tuần   
 Thứ 7  Học bình thường. Hội ý tuần Học bình thường. Hội ý tuần   
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:05 (Từ ngày 21 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2009)
Giáo viên trực:         Buổi sáng: Nguyễn Đức Minh
                            Buổi chiều: Trần Thị Thuý
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  -Tập trung đầu tuần. GVCN hoàn thành hồ sơ phổ cập - Ký duyệt giáo án. - Tập trung đầu tuần. GVCN hoàn thành hồ sơ phổ cập . Ký duyệt giáo án.                                         - Hiệu trưởng và kế toán làm việc với BHXH huyện  
 Thứ 3 Học bình thường.                                                 Tiểu ban phổ cập làm việc Học bình thường.                                                 Tiểu ban phổ cập làm việc  
 Thứ 4 Học bình thường                                                  Đảng viên học tập tại hội trường UNND xã Học bình thường                                                   
 Thứ 5  Học bình thường. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. Ký duyệt giáo án. Tổ trưởng ký duyệt KH cá nhân  
 Thứ 6  Học bình thường. Văn phòng nộp báo cáo. Tổng hợp thi đua tuần. TPT họp tại THCS Thanh Lưu  Học bình thường. Tổng hợp thi đua tuần  
 Thứ 7   Học bình thường. Hội ý tuần  Học bình thường. Hội ý tuần  
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:06 (Từ ngày 28 tháng 9 đến 04 tháng 10 năm 2009)
Giáo viên trực:  Buổi sáng: Nguyễn Minh Tiến
                            Buổi chiều: Nguyễn Thị Chinh
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Thực hiện TKB mới. Học bình thường. Ký duyệt giáo án.  Tập trung đầu tuần. Thực hiện TKB mới. Học bình thường. Ký duyệt giáo án.  
 Thứ 3  Học bình thường. GV đăng ký học soạn giáo án điện tử. Học bình thường  
 Thứ 4  Học bình thường. Duyệt kế hoạch năm học tại THCS A Thanh Nghị Học bình thường  
 Thứ 5  Học bình thường. Họp hiệu trưởng tại PGD. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. GVCN nộp sổ chủ nhiệm cho hiệu trưởng. Ký duyệt giáo án.  
 Thứ 6  Học bình thường Học bình thường  
 Thứ 7    Học bình thường. Hội ý tuần. Giáo viên nhận kế hoạch tháng 10. Đ/c Minh tập huấn tại Sở
  Học bình thường. Hội ý tuần. Giáo viên nhận kế hoạch tháng 10.Đ/c Minh tập huấn tại Sở  
 Chủ nhật  Đ/c Minh tập huấn tại Sở  Đ/c Minh tập huấn tại Sở  
 Ghi chú: Trong tuần, ngày 02/10/2009 (Thứ 6) đ/c Phạm Quốc Khánh không lên lớp.

Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:07 (Từ ngày 05  tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2009)
Giáo viên trực:  Buổi sáng: Nguyễn Duy Hải
                                  Buổi chiều: Nguyễn Xuân Công
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. Duyệt thống kê đầu năm tại PGD. Đ/c Minh tập huấn tại Sở GD
 Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. Đ/c Minh tập huấn tại Sở  
 Thứ 3  Học bình thường.
Học bình thường. Kế toán học tại THCS Thanh Phong
 
 Thứ 4  Học bình thường. Lớp 6B lao động (tổng vệ sinh)
Học bình thường.  
 Thứ 5  Học bình thường. Kế toán quyết toán quý 3 với PGD tại PGD.
Học bình thường.  
 Thứ 6  Đại hội liên đội. Hội nghị cán bộ công chức
Họp phụ huynh học sinh.
        Khối 6; 8: Họp từ 14 giờ đến 15giờ.
        Khối 7; 9: Họp từ 15 giờ đến 16 giờ.
 
 Thứ 7  Học bình thường. GVCN nộp biên bản họp cha mẹ học sinh.
Học bình thường. GVCN nộp biên bản họp cha mẹ học sinh.  
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:08 (Từ ngày  12  tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng: Hà Văn Tân
                                   Buổi chiều: Đào Thị Chuyên
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. Thực hiện TKB mới.
 Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. K9 học nghề. Thực hiện TKB mới.  
 Thứ 3  Học bình thường. Học bình thường. Kiểm tra toàn diện đ/c Ngô Huế  
 Thứ 4  Học bình thường. Học bình thường. K9 học nghề.  
 Thứ 5  Học bình thường. Ký duyệt giáo án. Tập huấn soạn giáo án điện tử
Học bình thường. Ký duyệt giáo án. Duyệt PCGD tại phòng  
 Thứ 6  Học bình thường. 7A lao động. Tổng hợp thi đua tuần.
Học bình thường. K9 học nghề. Tổng hợp thi đua tuần.  
 Thứ 7  Học bình thường. Hội ý tuần.
Học bình thường. Hội ý tuần.  
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:09 (Từ ngày 19  tháng 10 đến 25  tháng 10 năm 2009)
Giáo viên trực:    Buổi sáng: Nguyễn Mạnh Tuyên
                            Buổi chiều: Nguyễn Thị Ngoãn
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. Học sinh nhận thẻ BHYT(tự nguyện 03 tháng). BGH và GVCN lớp 9 làm hồ sơ nghề.  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. Học sinh nhận thẻ BHYT(tự nguyện 03 tháng). Khối 9 học nghề  
 Thứ 3  Học bình thường. Đ/c Tám; Tiến đi học (1 tháng) Học bình thường. Khối 9 học nghề.  
 Thứ 4  Học bình thường. Nộp danh sách giáo viên coi nghề
Học bình thường
 
 Thứ 5  Học bình thường. Tập huấn giáo viên về môi trường tại THCS Thanh Lưu(đ/c Loan, M.Hạnh, T.Hạnh, Dũng, Tân, Khánh) Học bình thường. Tập huấn giáo viên về môi trường tại THCS Thanh Lưu(đ/c Loan, M.Hạnh, T.Hạnh, Dũng, Tân, Khánh)  
 Thứ 6  Học bình thường. Tổng kết thi đua tuần. Học bình thường. Tổng kết thi đua tuần.
 
 Thứ 7  Học bình thường. Hội ý tuần. Học sinh nộp xong tiền ủng hộ học sinh nghèo. Học bình thường. Hội ý tuần. Học sinh nộp xong tiền ủng hộ học sinh nghèo.
 
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:10 (Từ ngày 26 tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 2009)
Giáo viên trực:    Buổi sáng: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
                            Buổi chiều: Phạm Quốc Khánh
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. Nộp báo cáo tháng, sĩ số, tiền đề, ủng hộ
 Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Học bình thường. TPT họp tại THCS Thanh Tân
 
 Thứ 3  Học bình thường. Học bình thường.  
 Thứ 4  Học bình thường. GV nâng lương đợt 2 năm 2009 nộp hồ sơ cho hiệu trưởng.
Học bình thường.  
 Thứ 5  Học bình thường. Ký duyệt giáo án.
Học bình thường. Ký duyệt giáo án. Xét duyệt nâng lương đợt 2
 
 Thứ 6  Học bình thường.  Họp hiệu trưởng tại PGD. TH thi đua tuần.
Học bình thường.TH thi đua tuần.  
 Thứ 7  Học bình thường. Hội ý tuần. GV nhận kế hoạch tháng 11.
Học bình thường. Hội ý tuần. GV nhận kế hoạch tháng 11.  
 Chủ nhật      
 

Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:11 (Từ ngày  02 tháng 11 đến 08  tháng 11 năm 2009)
Giáo viên trực:         Buổi sáng: Bùi Thị Phương Chi
                            Buổi chiều: Đinh Thị Huyền
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Hiệu trưởng nhận đề kiểm tra nửa kỳ I tại PGD. Đ/c Trần Hạnh tập huấn tại sở GD.  
 Thứ 3  Kiểm tra nửa kỳ I: Ngữ văn 6; 8 và Tiếng anh 6;8 Kiểm tra nửa kỳ I: Toán 6; 8   
 Thứ 4  Kiểm tra nửa kỳ I: Ngữ văn 7; 9 và Tiếng anh 7;9 Kiểm tra nửa kỳ I: Toán 7; 9
 
 Thứ 5  Học bình thường. Ký duyệt giáo án. Kế toán, HT duyệt kế hoạch nâng lương đợt 2. Nhận biểu điểm chấm Học bình thường. Ký duyệt giáo án. Giáo viên nhận biểu điểm chấm
 
 Thứ 6  Học bình thường. Giáo viên chấm bài Học bình thường. Giáo viên chấm bài. Đ/c Hà; Dũng duyệt hồ sơ nghề tại PGD
 
 Thứ 7  Học bình thường. Hội ý tuần. Giáo viên chấm bài Học bình thường. Hôi ý tuần. Giáo viên chấm bài. Đưa kết quả kiểm tra lên mạng.
 
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:12 (Từ ngày  09  tháng 11 đến 15  tháng 11 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Chủ tịch và thư ký nhận đề thi nghề tại PGD. Giáo viên nhận kế hoạch coi thi nghề.  Hội đồng thi nghề làm việc. Học sinh khối 6; 7 nghỉ  
 Thứ 3  Thi nghề phổ thông (học sinh khối 6;7;8 nghỉ)             6giờ 45: Học sinh có mặt tại trường                          7giờ: Khai mạc                                                        7giờ 30: Thi lý thuyết                                             8giờ 30: Thi thực hành Hội đồng thi nghề làm việc (học sinh toàn trường nghỉ)
 
 Thứ 4  -Học bình thường. Đ/c Dới; Đ. Dũng chấm lý thuyết -Học bình thường. Đ/c Dới; Đ. Dũng chấm lý thuyết
 
 Thứ 5  -Học bình thường. Ký duyệt giáo án. -Học bình thường. Ký duyệt giáo án.
 
 Thứ 6  -Học bình thường. Tổng hợp thi đua tuần -Học bình thường. Tổng hợp thi đua tuần
 
 Thứ 7  -Học bình thường. Hội ý tuần -Học bình thường. Hội ý tuần
 
 Chủ nhật  Chuẩn bị để tuần tới hội giảng  Chuẩn bị để tuần tới hội giảng  
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:13 (Từ ngày  16  tháng 11 đến 22  tháng 11 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.  
 Thứ 3  Học bình thường.Hội giảng theo lịch.  Học bình thường.Hội giảng theo lịch.  
 Thứ 4  Học bình thường.Hội giảng theo lịch.  Học bình thường.Hội giảng theo lịch.  
 Thứ 5  Học bình thường.Hội giảng theo lịch. Học bình thường. Hội giảng theo lịch.  
 Thứ 6  Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam  
 Thứ 7  Học bình thường.Hội giảng theo lịch. Hội ý tuần  Học bình thường.Hội giảng theo lịch. Hội ý tuần  
 Chủ nhật      
 
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:14 (Từ ngày  23  tháng 11 đến 29  tháng 11 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.  
 Thứ 3    
 Thứ 4    
 Thứ 5 Ký duyệt giáo án Ký duyệt giáo án  
 Thứ 6    
 Thứ 7 Học bình thường. Hội ý tuần Học bình thường. Hội ý tuần  
 Chủ nhật      
 
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:15 (Từ ngày  30  tháng 11 đến 06  tháng 12 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. HT họp tại PGD Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.  
 Thứ 3  Học bình thường Học bình thường. BD HSG khối 9.  
 Thứ 4  Học bình thường Học bình thường. BD HSG khối 9.  
 Thứ 5 Học bình thường Học bình thường. BD HSG khối 9.  
 Thứ 6  Học bình thường. Tổng hợp thi đua tuần. Học bình thường. Tổng hợp thi đua tuần.  
 Thứ 7 Học bình thường. Hội ý tuần Học bình thường. Hội ý tuần  
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:16 (Từ ngày  07  tháng 12 đến 13  tháng 12 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án. GV tham gia hội giảng cụm báo bài dạy.  
 Thứ 3    
 Thứ 4    
 Thứ 5  
 Thứ 6    
 Thứ 7  
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:17 (Từ ngày  14  tháng 12 đến 20  tháng 12 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.  
 Thứ 3    
 Thứ 4    
 Thứ 5  
 Thứ 6    
 Thứ 7  
 Chủ nhật      
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:18 (Từ ngày  21  tháng 12 đến 27  tháng 12 năm 2009)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.  
 Thứ 3    
 Thứ 4    
 Thứ 5  
 Thứ 6    
 Thứ 7  
 Chủ nhật      

Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:19 (Từ ngày  28  tháng 12 đến 03  tháng 01 năm 2010)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 
 Buổi sáng
Buổi chiều 
Ghi chú 
 Thứ 2
 Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.
 
 
 Thứ 3
 
 
 
 Thứ 4
 
 
 
 Thứ 5
 
 
 
 Thứ 6
 
 
 
 Thứ 7
 
 
 
 Chủ nhật
 
 
 

Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:20 (Từ ngày  04  tháng 01 đến 10  tháng 01 năm 2010)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 
 Buổi sáng
Buổi chiều 
Ghi chú 
 Thứ 2
 Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.
 
 
 Thứ 3
 Học bình thường
Học bình thường
 
 Thứ 4
 Thi hết kỳ I( Khối 6 và 8)
Thi hết kỳ I (Khối 7 và 9)
 
 Thứ 5
Thi hết kỳ I (Khối 7 và 9)
Thi hết kỳ I ( Khối 6 và 8)
 
 Thứ 6
 Đổi bài - Học biểu điểm - Làm phách
Chấm bài
 
 Thứ 7
Chấm bài
Chấm bài
 
 Chủ nhật
 
 
 
 
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:21 (Từ ngày  11  tháng 1 đến 17  tháng 01 năm 2010)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Chấm bài và lên điểm Chấm bài và lên điểm  
 Thứ 3  Đổi bài tại THCS Thanh Lưu. GV nhận kết quả GV tính điểm  
 Thứ 4  GVCN xếp loại HL và HK cho học sinh GV bộ môn vào điểm học bạ  
 Thứ 5 Hoàn thành chương trình kỳ I Hoàn thành chương trình kỳ I  
 Thứ 6  Hoàn thành chương trình kỳ I Hoàn thành chương trình kỳ I  
 Thứ 7 Hoàn thành chương trình kỳ I Hoàn thành chương trình kỳ I  
 Chủ nhật      
 
HỌC KỲ II
Lịch giảng dạy và công tác
Tuần thứ:22 (Từ ngày  18  tháng 1 đến 124 tháng 01 năm 2010)
Giáo viên trực: Buổi sáng:
                            Buổi chiều:
 

 Buổi sáng

Buổi chiều 

Ghi chú 
 Thứ 2  Tập trung đầu tuần. Ký duyệt giáo án.  
 Thứ 3    
 Thứ 4    
 Thứ 5  
 Thứ 6    
 Thứ 7  
 Chủ nhật